IX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PERINATALNEJ Nowoczesna Perinatologia „Od problemu do rozwiązania”

Zapraszamy do udziału w IX Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Nowoczesna Perinatologia „Od problemu do rozwiązania”. Kongres odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2023 r. w Vienna House Andel`s Łódź.

Podczas Kongresu specjaliści położnicy-ginekolodzy, perinatolodzy i neonatolodzy poddadzą analizie i dyskusji zagadnienia, które stanowią największe wyzwania współczesnej perinatologii, zarówno w działalności szpitalnej, jak i ambulatoryjnej.

Tegoroczne spotkanie adresowane jest przede wszystkim do tych lekarzy, którzy chcą prowadzić pacjentki ciężarne i rodzące oraz ich dzieci w sposób kompetentny i nowoczesny w oparciu o najnowsze doniesienia medyczne z zakresu perinatologii i neonatologii.

W tej edycji szczególna uwaga zwrócona zostanie na:

  • nowoczesne postępowanie chirurgiczne i farmakologiczne w krwotokach okołoporodowych
  • profilaktykę i leczenie porodu przedwczesnego
  • postępowanie z ciężarnymi i rodzącymi wysokiego ryzyka
  • współczesne wyzwania i problemy perinatologiczne i neonatologiczne na sali porodowej
  • farmakologię w czasie ciąży i porodu
  • najważniejsze patologie ciąży, porodu i połogu
  • choroby infekcyjne w czasie ciąży i u noworodków
  • skuteczną współpracę między położnikami, perinatologiami oraz neonatologami.

Kongresowi towarzyszyć będą WARSZTATY obejmujące następującą tematykę:

  • OPERACJE KLESZCZOWE. Wskazania i warunki wykonania. Technika operacji kleszczowych, ćwiczenia na fantomie, przykładowe filmy. Najczęstsze błędy i sposoby ich unikania. Więcej…
  • WRODZONE WADY SERCOWO-NACZYNIOWE. Rozpoznawane prenatalnie – postępowanie po urodzeniu. Więcej…

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału!

Shopping Cart
Scroll to Top