XI Kongres Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego oraz VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, 19-21.10.2023, Grand Hotel Tiffi, Iława

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

List zapraszający

Szanowni Państwo,

informujemy, że  w chwili obecnej nie posiadamy wolnych miejsc na XI Kongres PTŻK i VII Zjazd PTŻKD.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu po przez adres mailowy koordynator@grupamedica.pl w celu zapisania się na listę rezerwową. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiałów wideo z zaproszeniem do udziału w Kongresie PTŻK i Zjeździe PTŻKD i prezentacją najważniejszych tematów z agendy.

 • Do udziału w Kongresie i Zjeździe zaprasza dr hab. n. med. Przemysław Matras, prof. UM.
 • Do udziału w Kongresie i Zjeździe zaprasza Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz.
 • Do udziału w Kongresie i Zjeździe zaprasza Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk.

Kongres i Zjazd - Program

POBIERZ PROGRAM W PLIKU PDF

 

**Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Kurs i Warsztaty - Program

POBIERZ PROGRAM KURSU LECZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA DOROSŁYCH W PLIKU PDF

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

**Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Warsztaty Praktyczne – informacje szczegółowe***

Praktyczne warsztaty opieki nad sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego

 1. Zgłębniki nosowo- żołądkowe, nosowo-jelitowe
  • Rodzaje
  • Procedura zakładania zgłębnika nosowo-żołądkowego
  • Techniki mocowania zgłębnika
  • Zasady podaży diety przemysłowej i płynów dodatkowych
 2. Gastrostomia odżywcza
  • Rodzaje zgłębników gastrostomijnych
  • Pielęgnacja gastrostomii typu PEG
  • Wymienna gastrostomia balonowa – zakładanie / wymiana
  • Gastrostomia niskoprofilowa – zakładanie / wymiana
  • Technika zmiany opatrunku
  • Zasady podaży diety przemysłowej i płynów do żołądka
 3. Jejunostomia odżywcza
  • Rodzaje zgłębników jejunostomijnych
  • Zasady pielęgnacji okolicy wyprowadzenia jejunostomii
  • Zasady podaży diety przemysłowej i płynów do jelita
 4. Podaż leków przez sztucznie założone dostępy do przewodu pokarmowego

Praktyczne warsztaty nad linią żylną

 1. Cewniki naczyniowe wykorzystywane w pozajelitowym leczeniu żywieniowym
  • Obwodowe
  • Centralne: cewniki krótkoterminowe, PICC, cewniki tunelizowane, porty naczyniowe
 2. Obwodowy dostęp żylny
  • Dobór sprzętu
  • Pielęgnacja
 3. PICC- zasady postępowania
 4. Cewniki permanentne typu Broviac, Hickman, Groshong
  • Technika zmiany opatrunku na cewniku centralnym
  • Zabezpieczanie cewnika na okres przerwy: korki / systemy bezigłowe
  • Utrzymanie drożności cewnika
 5. Port naczyniowy
  • Rodzaje stosowanych igieł
  • Technika nakłuwania portu
 6. Zasady aseptycznej techniki bezdotykowej w postępowaniu z cewnikiem naczyniowym
 7. Podaż mieszanin żywieniowych
  • Podłączanie, odłączanie
  • Wlew grawitacyjny, wlew przy użyciu pompy
 8. Rodzaje sprzętu wykorzystywanego w pozajelitowym leczeniu żywieniowym

*** Warsztaty praktyczne są częścią Kursu Leczenia Żywieniowego Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Szpitalnych i Domowych dla Dorosłych. Jedynie uczestnicy Kongresu i Zjazdu mogą wziąć udział w Kursie. 

Komitet Naukowy

KOMITET NAUKOWY 


Dr hab. n. med. Przemysław Matras, prof. UM

Przewodniczący 

Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.
Specjalista chirurgii ogólnej i żywienia klinicznego. Ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie
(obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny).
Wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 1995-2022 pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Żywienia Klinicznego UM w Lublinie. Od 1996 roku związany ze szpitalem SPSK Nr 4 w Lublinie, gdzie nadal pracuje na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego.
Od 2005 roku kieruje Ośrodkiem Leczenia Żywieniowego SPSK Nr 4 w Lublinie.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz

Przewodnicząca

Specjalista pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej.
Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Wieloletni pracownik Uniwersytety Medycznego w Gdańsku, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii
i Żywienia Dzieci GUM.
Od roku 2019 jest prezesem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Przewodniczący

Specjalista w zakresie pediatrii i gatroenterologii dziecięcej. Od lat związany z leczeniem żywieniowym dzieci. Długoletni Kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w warszawskim Instytucie
„Pomnik ‒ Centrum Zdrowia Dziecka”, dwukrotny dyrektor Instytutu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci i jego założyciel. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz ESPGHAN (European Society of Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition). Uczestniczył w opracowaniu europejskich zaleceń żywienia pozajelitowego. Autor około 500 publikacji fachowych oraz redaktor książki i e-booka „Zalecenia Leczenia Żywieniowego u Dzieci” wydanych w 2022. Odbył staże w szpitalach pediatrycznych, m.in. w Wielkiej Brytani i USA. Pracował przez kilka lat w Libii.

 

oraz

 

Mgr piel. Lidia Bartoszewska

Zakład Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
Poradnia Leczenia Żywieniowego, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

 

Dr n. med. Anna Borkowska

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Dr n. med. Marek Kunecki

Centrum Leczenia Żywieniowego, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

 

Lek. Maciej Matczuk

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o

 

Dr n. farm. Sylwia Osowska

Centrum Leczenia Żywieniowego,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital  im. M. Pirogowa w Łodzi

 

Dr n. med. Katarzyna Popińska

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych,
Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

Dr n. med. Hanna Romanowska

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

Dr n. med. Waldemar Szafrański

Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego Dorosłych,
Oddział Chirurgii Ogólnej Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk

 

Dr n. med. Magdalena Świder

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć,
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska – Kowalska

Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Dr n. med. Anna Zmarzły

Ośrodek Żywienia Klinicznego,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY


Dr hab. n. med. Przemysław Matras, prof. UM

Przewodniczący 

Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego,
Zakład Żywienia klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Kliniczny oddział Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego SPSK 4 Lublin

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz

Przewodnicząca

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci,
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Przewodniczący

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci

 

Wykładowcy

 

Mgr Renata Adryjanek

Poradnia dla Chorych Leczonych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych,
Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

 

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej,
Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

Mgr piel. Lidia Bartoszewska

Zakład Żywienia Klinicznego,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
Poradnia Leczenia Żywieniowego,
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

 

 

Dr n. med. Anna Borkowska

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

 

Mgr farm. Magdalena Burkacka

Centrum Leczenia Żywieniowego,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa w Łodzi

 

 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

 

Dr n. med. Mikołaj Danko

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych,
Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

 

 

Dr hab. n. med. Marcin Folwarski

Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny,
Poradnia Żywienia do i Pozajelitowego Copernicus sp. z o.o. w Gdańsku

 

 

 

Mgr piel. Iwona Fołtyn

Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

 

 

 

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego,
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
Uczelni Łazarskiego oraz Wiceprzewodnicząca Rady NFZ

 

 

Mgr Karolina Goral

Zakład Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dział Dietetyki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

 

 

 

Mgr piel. Anna Goździewska

Klinika Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

Mgr Edyta Grabowska – Woźniak

Polskie Towarzystwo Żywienia KLinicznego,
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

 

 

 

Lek. Paweł Iwanicki

Ośrodek Żywienia Klinicznego,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

 

 

 

Mgr Barbara Jankowska

Poradnia żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych dorosłych,
Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o., Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

 

 

 

Dr n. med. Michał Jankowski

Katedra Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Oddział Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Zespół Żywieniowy, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

 

 

Dr n. med. Aleksandra Kapała

Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Kardioonkologii i Medycyny Paliatywnej
Kierownik Działu Żywienia Klinicznego
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

 

Dr n. farm. Adam Kasiński

 

 

 

 

 

Mgr Natalia Konik

Ośrodek Żywienia Klinicznego,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

 

 

 

Lek. Sylwia Koźlicka

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o. w Warszawie;
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy “Akari” w Ustrzeszu;
Oddział Internistyczno-Geriatryczny,
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie;
Oddział Chorób Wewnętrznych i Izba Przyjęć, Centrum Attis,
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

 

 

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci

 

 

 

Dr n. med. Marek Kunecki

Centrum Leczenia Żywieniowego, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

 

 

 

Mgr Marzena Kurek

Dyrektor Rezydencji Dąbrówka ORPEA Polska

 

 

 

Mgr piel. Kamila Kusiak

Poradnia Leczenia Żywieniowego,
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

 

 

Dr n. med. Aleksandra Lewandowska

 

 

 

 

Mgr piel. Klaudia Litwin

Poradnia Leczenia Żywieniowego,
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Żywieniowego,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

 

 

Mgr Joanna Magolan

Ośrodek Żywienia Klinicznego,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

 

 

 

Dr n. o zdr. Krystyna Majewska

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie

 

 

 

Dr hab. n. med. Dorota Mańkowska – Wierzbicka

Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego,
Dojelitowego i Metabolizmu – POLSPEN;
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

Lek. Maciej Matczuk

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

 

 

 

Dr hab. n. med. Przemysław Matras, prof. UM

Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego,
Zakład Żywienia klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Kliniczny oddział Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego SPSK 4 Lublin

 

 

Dr n. med. Konrad Matysiak

Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

 

 

Dr n. o zdr. Magdalena Milewska

Zakład Dietetyki Klinicznej,
Wydział Nauk o Zdrowiu,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

Dr n. farm. Sylwia Osowska

Centrum Leczenia Żywieniowego,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital  im. M. Pirogowa w Łodzi

 

 

 

Dr n. med. Katarzyna Popińska

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych,
Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

 

 

Dr n. med. i n. o zdr. Zuzanna Przekop

Zakład Dietetyki Klinicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

Dr n. med. Hanna Romanowska

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 

 

Dr n. med. Maciej Sadowski

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

 

 

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Sładek, prof. UJ

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

 

 

 

 

Dr n. med. Waldemar Szafrański

Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego Dorosłych,
Oddział Chirurgii Ogólnej Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o. Gdańsk

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci,
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci,
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

Dr n. med. Magdalena Świder

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć,
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

 

 

 

Mgr piel. Joanna Tokarczyk

Centrum Leczenia Żywieniowego,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa w Łodzi

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska – Kowalska

Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

 

Dr hab. n. farm. Dorota Wątróbska – Świetlikowska

Zakład Technologii Postaci Leku,
Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 

Dr n. med. i n. o zdr.  Zuzanna Zaczek

Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie;
Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

Dr n. med. Anna Zmarzły

Ośrodek Żywienia Klinicznego,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Najważniejsze informacje

Data rozpoczęcia: 19 październik 2023

Data zakończenia: 21 październik 2023

Start time: 08:00

End time: 17:00

Directions: Trudne momenty w leczeniu żywieniowym dzieci i dorosłych” to hasło przewodnie tegorocznej edycji KONGRESU PTŻK oraz ZJAZDU PTŻKD. Udział Kongresie i Zjeździe będą doskonałą okazją do dyskusji nt. leczenia niedrożności i niewydolności przewodu pokarmowego. Zakres tematyczny umożliwia spojrzenie na omawiane problemy zarówno od strony dorosłych, jak również od strony dzieci.

Phone: +48 42 630 01 88

Email: konferencje@grupamedica.pl

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul.Wodna 25 lok. 2AU, 90-024 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 20 sierpnia 2023 r.

Potrącenia umowne od dnia 21 sierpnia 2023r.:

Termin rezygnacji od 21.08.2023 do 17.09.2023 od 18.09.2023
Opłata rejestracyjna potrącenie 50% brak refundacji

Kolacja Towarzyska 20.10.2023 (piątek)

Szanowni Państwo,

informujemy, że  w chwili obecnej nie posiadamy wolnych miejsc na Kolację Towarzyską 20.10.2023 (piątek).

Osoby zainteresowane udziałem w kolacji zapraszamy do kontaktu po przez adres mailowy koordynator@grupamedica.pl w celu zapisania się na listę rezerwową. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce obradGrandHotel Tiffi
ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
14-200 Iława

Dojazd do Hotelu.

GrandHotel Tiffi położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, zielonych płucach Polski. Okolica jeziora Jeziorak, najdłuższego jeziora w Polsce, należącego również do 7 cudów Polski, kusi romantycznymi pejzażami, a liczne szlaki turystyczne wodne, piesze czy rowerowe nie pozwolą na nudę podczas pobytu, zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych Gości.

Współrzędne GPS

53°36’2.736″N
19°33’42.819″E

 

Organizator merytoryczny i logistyczny

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

POLSKIE TOWARZYSTOWO ŻYWIENIA KLINICZNEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA KLINICZNEGO DZIECI

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY

Grupa Medica s.c.
ul. Wodna 25, lok. 2AU
90-024 Łódź

NIP 524-256-79-19
tel: +48 42 630 01 88
fax: + 48 42 630 07 74

Patronat medialny

Patronat medialny

Noclegi

BRAK WOLNYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH W HOTELU PORT 110 !!!

Port 110 ***

ul. Konstytucji 3 Maja 7
14-200 Iława

Obiekt oddalony jest od GrandHotel Tiffi
o 1 km.

 • pokój jednoosobowy 310 zł brutto/doba*
 • pokój dwuosobowy  350 zł brutto/doba*

*W cenie pobytu:

 • śniadanie
 • dostęp do sauny hotelowej
 • wypożyczenie rowerów miejskich oraz kajaków

BRAK WOLNYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH W HOTELU STARY TARTAK !!!

Stary Tartak ****

ul. Biskupska 5
14-200 Iława

Obiekt oddalony jest od GrandHotel Tiffi
o 1,4 km.

 • pokój jednoosobowy 310 zł brutto/doba*
 • pokój dwuosobowy  380 zł brutto/doba*

*W cenie pobytu:

 • śniadanie w formie bufetu
 • wstęp do kompleksu spa (jacuzzi, sauna sucha, sauna mokra, pokój wypoczynkowy ze słoneczną łąką, tepidarium)
 • parking monitorowany
 • internet bezprzewodowy

BRAK WOLNYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH W GRANDHOTEL TIFFI !!!

GrandHotel Tiffi *****

ul. Dąbrowskiego 9
14-200 Iława

 • pokój jednoosobowy 490 zł brutto/doba*
 • pokój dwuosobowy  540 zł brutto/doba*

*W cenie pobytu:

 • śniadanie w formie bufetu
 • nielimitowany dostęp do strefy rekreacji: basen, sauna, centrum fitness
 • parking
 • internet bezprzewodowy

Regulamin korzystania z powierzchni wystawiennicznej

POBIERZ REGULAMIN
Shopping Cart
Scroll to Top