XII Sympozjum Aktualne Problemy Perinatologii odbędzie się – 27-28.08.2021 – Zakopane Nosalowy Dwór

NOWY TERMIN SYMPOZJUM

NOWY TERMIN SYMPOZJUM 27-28.08.2021
WSZELKIE ZAKTUALIZOWANE SZCZEGÓŁY, PROGRAM, REJESTRACJA WKRÓTCE NA STRONIE