Kurs Sekcji USG PTGiP. Diagnostyka prenatalna 2020 ,,Gdzie jesteśmy, dokąd zdążamy” 05-06.06.2020 KURS ON-LINE

400,00 1500,00 

Sponsorzy Kursu

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za udział w kursie Sekcji USG PTGiP. Materiały oraz certyfikaty wyślemy do Państwa mailem w ciągu 14 dni od zakończenia kursu.

Dziękujemy Państwu raz jeszcze za udział.

Z pozdrowieniami

Zespół Grupa Medica

 

Informacja o kursie

LINKI DO REJESTRACJI ON-LINE BĘDZIEMY
WYSYŁAĆ PAŃSTWU DZIŚ PO GODZ. 17.00

 

Kurs Sekcji USG PTGiP
Diagnostyka prenatalna 2020 – gdzie jesteśmy, dokąd zdążamy ?
 05-06.06.2020

Wykładowcy kursu

WYKŁADOWCY KURSU

Kierownik naukowy kursu – prof. Piotr Sieroszewski

Wykładowcy 

prof. Mariusz Zimmer

dr hab. Dariusz Borowski

dr med. Katarzyna Wojda

dr med. Katarzyna Janiak

dr med. Hanna Moczulska

dr Tomasz Jachymski

Wykładowcami kursu są specjaliści uniwersyteckich ośrodków referencyjnych z Łodzi,  tworzący od wielu lat zespół prowadzący kompleksową diagnostykę prenatalną w ciąży a także eksperci w osobach Prezesa PTGiP oraz Przewodniczącego Sekcji USG PTGiP.

Prof. Piotr Sieroszewski zajmuje się ultrasonografią od ponad 25 lat, jest specjalistą w położnictwie i ginekologii oraz perinatologii, współpracuje z ośrodkami międzynarodowymi, w tym FMF od ponad 15 lat, kierownik Katedry i Kliniki w UM w Łodzi. Prowadzi od wielu lat ośrodek diagnostyki prenatalnej w Łodzi, zajmując się całościowo problematyką patologii rozwoju ciąży.

Prof. dr hab. Mariusz Zimmer kierownik ( od 18 lat) II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu; Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w kadencji 2018-2021; Konsultant wojewódzki przez 15 lat- do roku 2016 ; Prorektor UM w latach 2005-2011; Główne kierunki specjalistycznej działalności Kliniki: patologia wczesnej ciąży w bliźnie po cc, defekt blizny w nie ciężarnej macicy, zabiegi naprawcze defektu blizny; nieprawidłowa implantacja łożyska – łożysko przerośnięte- ośrodek referencyjny; ginekologia endoskopowa – histeroskopia – zabiegi naprawcze macicy, laparoskopia w tym podwieszenie całkowicie wypadniętego narządu rodnego. Współautor wielu rekomendacji i stanowisk PTGiP ( PTG)

Dr hab. Dariusz Borowskiprof. UMK – zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii od ponad 27 lat. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1993–2007 pracował w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 1998 roku uzyskał specjalizację I stopnia z Położnictwa i Ginekologii, a w 2002 specjalizację II stopnia z Położnictwa i Ginekologii. W 1999 obronił pracę doktorską, a w 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2007 roku pracuje w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym a od 2013 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2014 roku uzyskał specjalizację z Perinatologii a od 01.01.2019 roku jest Przewodniczącym Sekcji Ultrasonografii PTGiP.

Dr med. Katarzyna Wojda zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii oraz perinatologii od 15 lat, prowadzi Pracownię Ultrasonografii I Katedry Gin. Poł. UM w Łodzi.

 

Dr med. Hanna Moczulska jest specjalistą genetyki klinicznej, prowadzi Poradnię Genetyki w UM w Łodzi, współpracuje z wieloma ośrodkami perinatologii, w tym konsultuje i prowadzi zaawansowaną diagnostykę wad płodu.

Dr med. Katarzyna Janiak jest ekspertem echokardiografii płodowej, konsultuje przypadki wad serca płodu w ICZMP w Łodzi na potrzeby ośrodka jak i w skali ogólnopolskiej.

Dr Tomasz Jachymski jest absolwentem 2 letniego stażu diagnostyki perinatalnej Fetal Medicine Foundation w Londynie, doskonale wyszkolonym ultrasonografistą prenatalnym, asystentem Kliniki UM w Łodzi.

Wszyscy członkowie zespołu prowadzącego kurs współpracują ściśle ze sobą w prowadzonej diagnostyce prenatalnej dzięki czemu jest ona prowadzona kompleksowo od screeningu przez wykrycie wady, diagnostykę poszerzoną o konsultację genetyczną, echo serca płodu oraz wspólne ustalenie dalszego sposobu postępowania.

Opierając się na powyższej współpracy wykłady powstały na bazie aktualnych standardów, rekomendacji Polskich i międzynarodowych ale także własnego, zespołowego, wieloletniego doświadczenia.

Celem kursu jest pokazanie aktualnych podstaw wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży, jak i wskazanie całościowej drogi diagnostycznej w badaniach prenatalnych i perinatologii według stanu wiedzy w 2020 roku. 

Program

POBIERZ PROGRAMProgram piątek 05.06.2020 POBIERZ PROGRAMProgram sobota 06.06.2020

Punkty sekcji USG PTGiP

Oba kursy realizują program wymagany jako konieczny zakres wiedzy i umiejętności do certyfikatów Sekcji USG PTGiP.

Uczestnicy każdego kursu otrzymają certyfikaty z 20 punktami Sekcji USG PTGiP

Opłaty

Ilość miejsc ograniczona!!!

Prosimy o dokonanie płatności za kurs w ciągu tygodnia od daty rejestracji.
O kolejności zgłoszeń decyduje data wpłaty a nie data zgłoszenia.
Link do webinaru otrzymają Państwo mailowo po dokonaniu opłaty.

*Obniżona opłata kursowa, tylko dla osób będących w trakcie pierwszej specjalizacji, które są jednocześnie członkami PTGiP. Osoby korzystające z obniżonej opłaty kursowej, proszone są o przesłanie skanu potwierdzenia opłaty członkowskiej PTGiP za rok 2020 oraz nazwiska opiekuna specjalizacji (wraz z miejscem jej odbywania) na adres:
konferencje@grupamedica.pl

Opis Wysokość opłaty
Udział w kursie PIĄTEK 800 PLN
Udział w kursie SOBOTA 800 PLN
Udział w kursie PIĄTEK oraz SOBOTA 1500 PLN
Udział w kursie PIĄTEK- dla lekarzy w trakcie pierwszej specjalizacji, które są jednocześnie członkami PTGiP* 400 PLN
Udział w kursie SOBOTA- dla lekarzy w trakcie pierwszej specjalizacji, które są jednocześnie członkami PTGiP* 400 PLN
Udział w kursie PIĄTEK i SOBOTA- dla lekarzy w trakcie pierwszej specjalizacji, które są jednocześnie członkami PTGiP* 800 PLN

Powyższe opłaty rejestracyjne obejmują następujący zakres udziału:

 • udział w części merytorycznej kursu
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 • materiały z kursu

Opłatę należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:
Santander Bank Polska S.A.
ul. al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

38 1910 1048 2208 1964 5294 0003
(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – Kurs USG piątek/sobota ”.
Korekty wystawionych faktur są możliwe do 14 dni po zakończeniu kursu.

Opłaty za wysyłkę Faktury VAT:

wysyłka e-mailem – 0 zł wysyłka

listem zwykłym poleconym – 6 zł

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracji.

Najważniejsze informacje

Data rozpoczęcia: 5 Czerwiec 2020

Data zakończenia: 6 Czerwiec 2020

Warunki zmian i rezygnacji

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40,
91-408 Łódź. Obowiązuje pisemna forma rezygnacji (biuro@grupamedica.pl), wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Korekty wystawionych faktur możliwe są do 14 dni po zakończeniu  Kursu.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 28.03.2020r.

Potrącenia umowne od dnia 29.03.2020r.:

 • rezygnacja od 29.03.2020 do 29.04.2020 – potrącenie 50%
 • rezygnacja od 30.04.2020– brak refundacji

Organizator kursu

Grupa Medica s.c.

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

Regulamin Kursu Online

Regulamin Kursów Sekcji USG PTGiP w dniach 05-06.06.2020

Wymagania organizacyjne

 1. Organizator wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail zaproszenie z linkiem prowadzący do rejestracji na platformie webinarowej. Podczas obu rejestracji uczestnik musi podać dane tj.: Imię, Nazwisko, NPWZ, Specjalizacja, Adres e-mail, które będą weryfikowane.
 2. Zaproszenie z linkiem do rejestracji na platformie webinarowej będzie wysłany na 3-2 dni przed rozpoczęciem transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej NA KAŻDY DZIEŃ KURSU DOSTANĄ PAŃSTWO OSOBNE LINKI.
 3. Po zalogowaniu na platformie uczestnik otrzyma drogą e-mailową dedykowany link do transmisji.
 4. Tylko zalogowany uczestnik ma dostęp do transmisji.
 5. Zabronione jest udostępnianie linku do transmisji osobom niezarejestrowanym.
 6. Udostępnienie linku osobom niezarejestrowanym może skutkować zablokowaniem dostępu do usługi transmisji.
 7. Uczestnik jest odpowiedzialny za poufność linku do rejestracji na platformie, dlatego jeżeli uczestnik będzie korzystać z komputerów dostępnych publicznie, gdzie link zapisuje się w historii przeglądarki powinien później wyczyścić historię przeglądania.
 8. W czasie trwania transmisji i po jej zakończeniu organizator ma dostęp do statystyk jaką oferuje platforma, organizator zweryfikuje na jej podstawie czas zalogowania danego uczestnika.

Punkty Sekcji USG PTGiP za udział w Kursie

 1. Uczestnik otrzyma punkty Sekcji USG PTGiP za udział w całości transmisji.
 2. Jeżeli transmisja zostanie przerwana w trakcie bezpośrednio przez uczestnika to punkty edukacyjne nie zostaną przyznane.
 3. Punkty Sekcji USG PTGiP przyznawane są za oglądanie wykładów.
 4. Wykłady sponsorowane i inne treści pochodzenia reklamowego nie wliczają się do czasu decydującego o ilości przyznanych punktów edukacyjnych.

Wymagania techniczne dotyczące udziału
w Kursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w kursie online jest rejestracja przez dedykowaną stronę wydarzenia.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy)
 3. Wymagania przeglądarki: wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Zalecana przeglądarka to Google Chrome.
 4. Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje uczestnik.
 5. Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 2 Mbps (megabity/s). Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s). Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie fast.com.
 6. Prędkość połączenia w przypadku urządzeń mobilnych jest zmienna i zależna od wielu czynników takich jak: lokalizacja, wnętrze budynku, słabe warunki pogodowe.

Rekomendowane jest połączenie 4G/LTE

INFARMA

POBIERZ CERTYFIKATCertyfikat INFARMA

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top