IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej -30.09–02.10.2021 SPOTKANIE ON-LINE

0.00

Wyczyść
  Reset options

List zapraszający

Szanowni Państwo, 

ubiegły rok w sposób zupełnie przez nikogo nieoczekiwany zmienił zapewne wszystkie dotychczasowe utarte ścieżki – zarówno w sferze zawodowej jak i w życiu prywatnym.
Epidemia COVID-19 zmusiła do przeniesienia wszystkich spotkań nie tylko środowiska medycznego – do formuły on line. Nie wiemy jeszcze na jak długi czas …
Ze względu na trudną do przewidzenia zmienność i dynamikę sytuacji epidemiologicznej, postanowiliśmy zaprosić wszystkich Państwa w dniach 30.09-02.10.2021 do wirtualnego świata naukowo-szkoleniowego podczas
                                                IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.
     Gospodarzem spotkania będzie Pan dr hab. Andrzej Brodkiewicz z Kliniki Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Tegoroczne spotkanie będzie tym bardziej szczególne, że towarzyszyć mu będzie Walne Zebranie Wyborcze oraz jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwa.

     To wyjątkowo ważny dla wszystkich moment, pozwalający na wyznaczenie nowych kierunków rozwoju i podjęcia kolejnych, ważnych wyzwań. Szczególnie w obecnej sytuacji, jesteście Państwo niezbędni w procesie prawidłowej diagnostyki oraz terapii i pomimo tak wielu ograniczeń i towarzyszącemu zagrożeniu COVID -19 trzeba zachować ciągłość sprawowanej opieki oraz prowadzonego leczenia – najskuteczniej i najbezpieczniej jak to tylko możliwe.

     Znaczenie komunikacji ze specjalistami jak również możliwości kontaktu w przypadku pojawiających się wątpliwości czy problemów, wykraczania poza wiedzę podręcznikową – okazały się w ostatnich miesiącach wielokrotnie być kluczowe.
W tej edycji postanowiliśmy także zacieśnić współpracę z lekarzami pediatrami wspierającymi nefrologiczne leczenie specjalistyczne i zaprosić ich do udziału w warsztatach praktycznych.

     Chcielibyśmy stworzyć sprawny kanał komunikacji od lekarza pediatry do specjalisty nefrologa dziecięcego i z powrotem do lekarza pediatry.
Jesteśmy przekonani, że wielu informacji nie znajdziecie Państwo w podręcznikach, nie usłyszycie i nie zobaczycie na innych spotkaniach.
Podczas naszej konferencji uzupełnicie nie tylko wiedzę ale i umiejętności – które z pewnością wzmocnią Państwa codzienną praktykę

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n med. Marcin Tkaczyk  
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n med. Andrzej Brodkiewicz
Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wstępny program

POBIERZ PROGRAM

Warsztaty

POBIERZ PROGRAM-WARSZTATY I POBIERZ ZAPROSZENIE – WARSZTATY I
POBIERZ PROGRAM-WARSZTATY II- MŁODYCH NEFROLOGÓW KONKURS MŁODYCH NEFROLOGÓW REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC MŁODYCH NEFROLOGÓW
POBIERZ PROGRAM-WARSZTATY III- DLA LEKARZY PEDIATRÓW I RODZINNYCH

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej:

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

Członkowie Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
Prof. dr hab. n. med. Lidia Hyla- Klekot
Prof. dr hab. n. med. Anna Jung
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś- Pstrusińska
Prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
Prof. dr hab. n. med. Kinga Musiał
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska- Nowicka
Prof. dr hab. n. med. Jacek A. Pietrzyk
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Sikora
Prof. dr hab. n. med. Maria Szczepańska
Prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska
Prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja
Prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Zajączkowska
Prof. dr hab. n.med. Danuta Zwolińska
Prof. dr hab. n.med. Aleksandra Żurowska
Dr hab. n. med. Piotr Adamczyk
Dr hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz
Dr hab. n. med. Anna Jander
Dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
Dr hab. n. med. Agata Korzeniecka – Kozerska
Dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, prof. GUM – gość warsztatów Młodych Nefrologów
Dr hab. n. med. Irena Makulska, prof. UMW
Dr hab. n. med. Anna Medyńska
Dr hab. n. med. Monika Miklaszewska
Dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak
Dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk- Tomaszewska
Dr hab. n. med. Dorota Polak – Jonkisz
Dr hab. n. med. Sylwester Prokurat, prof. IPCZD
Dr hab. n. med. Piotr Skrzypczyk
Dr hab. n. med. Katarzyna Taranta- Janusz
Dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ
Dr hab. n. med. Jan Zawadzki
Dr n. med. Wioletta Jarmużek
Dr n. med. Beata Leszczyńska – moderator warsztatów Młodych Nefrologów
Dr n. med. Michał Maternik – moderator warsztatów dla lekarzy rodzinnych i lekarzy pediatrów
Dr n. med. Katarzyna Niwińska
Dr n. med. Katarzyna Zachwieja – moderator warsztatów
Dr n. med. Ilona Zagożdżon
Dr n. med. Anna Żakowska – gość warsztatów dla lekarzy rodzinnych i lekarzy pediatrów
Dr Anna Musielak – moderator warsztatów

Goście zagraniczni:
Prof. Rukshana Shroff MD
Prof. Enrico Vidal MD

Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. n. med.  Andrzej Brodkiewicz
Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego:
Dr n. med Katarzyna Niwińska
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
Dr n. med Anna Żakowska- Żych

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
lek. Magdalena Remigolska-Baczewicz
lek. Jakub Kościuszkiewicz
lek. Urszula Jacher
lek. Karolina Niedzielska
lek. Natalia Bystrzyk
lek. Małgorzata Ogórkiewicz
lek. Katarzyna Rojewska
lek. Monica Baluta
lek. Dagmara Kita
lek. Filip Jędrzejczyk

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Członkowie Komitetu Honorowego:

Prof. Jerzy Bodalski
Prof. Anna Jung
Prof. Jacek A. Pietrzyk
Prof. Sancewicz-Pach
Prof. Małgorzata Zajączkowska
Prof. Walentyna Zoch-Zwierz
Dr hab. n. med. Tadeusz Porowski
Dr hab. n. med. Jan Zawadzki
Dr n. med. Walentyna Chlebcewicz-Szuba
Dr n. med. Daria Finke
Dr n. med. Ewa Marczak
Dr n. med. Jadwiga Nowakowska
Dr n. med. Krystyna Szprynger

Patronat Honorowy

Szanowny Pan
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Szanowny Pan
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Regulamin zgłaszania streszczeń

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania prac oryginalnych i kazuistycznych.
Termin przesyłania streszczeń upływa 15.07.2021

Regulamin zgłaszania prac

 1. Prosimy o przesyłanie streszczeń w formie elektronicznej – poprzez panel streszczeń na stronie internetowej Zjazdu: www.grupamedica.pl -> Bieżące konferencje -> Zjazd PTNefD -> Przesyłanie streszczeń
 2. Prosimy o zaznaczenie wybranej formy prezentacji:
 • prezentacja ustna (multimedialna, pptx) – do wygłoszenia w czasie sesji głównych
 • plakat będący prezentacją pptx – dostępny na stronie Zjazdu podczas trwania Sesji Plakatowej
 1. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim.
 2. Streszczenie w języku polskim musi zawierać:
 • tytuł pracy – bez skrótów,
 • pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów
 • afiliacje autorów
 • adres do korespondencji
 • słowa kluczowe
 • imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem OrganizacyjnymStreszczenie powinno nieć w miarę możliwości następującą strukturę:

w języku polskim:

 • wstęp (zawierający opis problemu i uzasadnienie przeprowadzenia badania)
 • cel pracy (pytanie kliniczne, hipoteza)
 • materiał i metody (zawierający opis projektu badania naukowego, opis badanej grupy, opis stosowanych metod i interwencji, opis metody oceny (pomiaru) efektu interwencji)
 • wyniki badań (najważniejsze dane)
 • wnioski (powinny wynikać z przedstawionych danych i stanowić odpowiedź na sformułowane cele badania)

Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.
Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin.
Tekst streszczenia może składać się maksymalnie z 2800 znaków, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia:1.

Panel do przesyłania streszczeń znajduje się na stronie Zjazdu.

  1. Nadesłane streszczenia zostaną przesłane do oceny recenzentom – członkom Komitetu Naukowego Zjazdu. Streszczenia prac zakwalifikowanych do publikacji, zostaną umieszczone w elektronicznym pamiętniku zjazdowym.
  2. Decyzja o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu. Organizatorzy nie ujawniają nazwisk recenzentów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek stylu i mianownictwa oraz koniecznych skrótów tekstu bez zgody autora.
  3. Lista zakwalifikowanych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej zjazdu www.grupamedica.pl a informacja o kwalifikacji zostanie przesłana także na adres mailowy autora wskazanego do korespondencji.
 • Prezentacja ustna podczas sesji
  Forma prezentacji: w języku polskim.
  Czas przeznaczony na ustną prezentację wynosi 7 minut. Prowadzący sesję jest uprawniony do odebrania głosu referującemu po upływie regulaminowego czasu.

Po zakończeniu prezentacji przewidywana jest dyskusja 5 minut.

Do dnia 15 września autor prezentowanej pracy musi przesłać prezentację w formacie pptx wyłącznie na adres mailowy: zjazdptnefd@grupamedica.pl.

Prezentacja nie może przekraczać wyżej określonego czasu (ilość slajdów dopasowana do zaplanowanego czasu), nie może zawierać filmików i animacji oraz nie powinna przekraczać wielkości 250 KB.

Autor jest zobowiązany
do uczestnictwa w dyskusji.

 • Sesja Plakatowa
  Forma prezentacji: w języku polskim, plik pptx.
  Plik z przesłaną prezentacją plakatową będzie dostępny na stronie Zjazdu w zakładce PLAKATY w dniu 01.10.2021 (piątek).

Do dnia 15 września autor prezentowanej pracy musi przesłać prezentację w formacie pptx wyłącznie na adres mailowy: zjazdptnefd@grupamedica.pl.

Prezentacja powinna zawierać max. 4 slajdy, nie może zawierać filmików i animacji oraz nie powinna przekraczać wielkości 250 KB.

Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Zjazdu, upublicznienie wyników kwalifikacji, ewentualnych nagród i wyróżnień. Streszczenia prac zakwalifikowanych do publikacji zostaną umieszczone w elektronicznym pamiętniku zjazdowym oraz na stronie internetowej podczas trwania zjazdu
Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu zgłaszania prac i poszczególnych sesji.
Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy.

Pełne prace zjazdowe mogą zostać opublikowane w:

 • Pediatria Polska – zgłoszenie dokonywane przez autora, przez system redakcyjny. Prace w języku angielskim
 • Pomeranian Journal of Life Sciences – zgłoszenie dokonywane przez autora, przez system redakcyjny. Prace w języku angielskim.

Konkurs dla naukowców

Konkurs dla wyróżniających się naukowców
w latach 2018-2020

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Walne Zebranie Wyborcze

POBIERZ – INFORMACJA DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEFROLOGII DZIECIECEJ

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie PTNefD,

w związku z przygotowaniem Walnego Zebrania w formie online, wymuszonej sytuacją epidemiologiczna, zwracam się z gorącą prośbą o przesłanie do Sekretarza Towarzystwa na adres e’mail : dadrozdz@cm-uj.krakow.pl wypełnionego oświadczenia RODO i danych kontaktowych, aby umożliwić przesłanie informacji dotyczących wyborów.
Z poważaniem
Dorota Drożdż