ZAREJESTRUJ SIĘ

SZANOWNI PAŃSTWO,
DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej mam zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję Naukowo-Szkoleniową

NOWOCZESNA PERINATOLOGIA – OD PROBLEMU DO ROZWIĄZANIA,

która odbędzie się w Łodzi, w dniach 26-28.03.2020.

Konferencja będzie poświęcone prężnie rozwijającej się w ostatnich latach medycynie matczyno-płodowej. Biorąc pod uwagę, że płód stał się pacjentem, rozwój medycyny matczyno- płodowej  wydaje się być kluczowy w budowaniu ścisłej współpracy między położnikami i neonatologami celem poszukiwania nowych rozwiązań umożliwiających zapewnienie optymalnego stanu zdrowia ciężarnej i rodzącej oraz płodu i noworodka.

Celem Konferencji jest uaktualnienie wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny matczyno-płodowej na podstawie wykładów  i wystąpień naukowych oraz przedyskutowanie istotnych dla nas problemów położniczych i neonatologicznych.

Ważnym punktem Konferencji będą warsztaty wiedzy praktycznej obejmujące m.in.
szkolenie z zakresu zabiegowego ukończenia porodu drogą pochwową (operacja kleszczowa, vacuum, postępowanie w dystocji barkowej), warsztaty z interpretacji zapisów kardiotokograficznych, warsztaty z zakładania szwu B-Lyncha oraz z diagnostyki USG przydatnej w codziennej praktyce.

Wykłady skierowane do położnych pozwolą natomiast ulepszyć współpracę perinatologa, neonatologa i położnej w warunkach Sali Porodowej.

W trakcie Konferencji uwagę poświęcimy również młodym adeptom położnictwa i neonatologii. Specjalnie dla nich stworzona sesja Młodych Naukowców, która pozwoli im przedstawić własne spostrzeżenia i wyniki prowadzonych badań oraz skłoni do rozważań na temat dalszego rozwoju medycyny matczyno – płodowej.

Do zobaczenia w Łodzi!

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Vienna House Andel’s Łódź
ul. Ogrodowa 17
91-065 Łódź

TEMATY WIODĄCE KONFERENCJI

 • Postępowanie w krwotokach okołoporodowych
 • Poród przedwczesny z punktu widzenia położnika i neonatologa
 • Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie
 • Diagnostyka i leczenie wewnątrzmacicznego i okołoporodowego zagrożenia stanu płodu
 • Zaburzenia wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
 • Istotne patologie ciąży mogące wpływać na stan i rozwój płodu
 • Aspekty prawne pracy położnika i neonatologa
Pobierz Program
Termin opłatydo 30.11.2019 od 01.12.2020 do
09.03.2020
od 10.03.2020
oraz opłata na miejsc
Udział w Konferencji
27-28.03.2020 - rezydenci
390 PLN490 PLN590 PLN
Udział w Konferencji 27-28.03.2020 - położne190 PLN290 PLN390 PLN
Udział w Konferencji 27-28.03.2020 - studenci150 PLN250 PLN350 PLN
Udział w Konferencji 27-28.03.2020 – pozostali uczestnicy500 PLN600 PLN700 PL
Udział w Warsztatach - Kardiotokografia w praktyce klinicznej350 PLN400 PLN400 PLN
Udział w Warsztatach - Poród zabiegowy drogami natury500 PLN550 PLN550 PLN
Udział w Warsztatach - Technika zakładania szwu B-Lyncha400 PLN450 PLN450 PLN
Udział w Kursie – USG w położnictwie i ginekologii500 PLN550 PLN550 PLN
Udział w uroczystym wieczorze towarzyskim***

*Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

**Wstęp na wystawę Sponsorów wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

***Kolacja uroczysta piątek 27.03.2020 (dodatkowo płatna)- więcej informacji wkrótce /osoba-kolacja finansowana z wpłat uczestników– „kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.

Opłata za udział w Sympozjum zawiera:

 • wstęp na teren wystawy akredytowanych firm
  • udział w sesjach naukowych Konferencji
  • materiały naukowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo
  • przerwy kawowe oraz lunch podczas trwania obrad

Opłatę należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Numer konta: 38 1910 1048 2208 1964 5294 0003
(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu:

Udział (imię i nazwisko uczestnika) – Od problemu do rozwiązania (Łódź)
O wysokości opłaty rejestracyjnej, decyduje data wpłaty a nie data dokonania zgłoszenia!
Osoby rejestrujące się po 06 marca 2020r., otrzymają identyfikator uczestnika konferencji (niepersonalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 06 marca 2020 roku oraz rejestrującym się na miejscu

NIE GWARANTUJEMY materiałów sympozjum.

Opłaty za wysyłkę Faktury VAT:

 • Wysyłka elektroniczna e-mailem: 0,00 zł
  • List zwykły polecony: 5,00 zł

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracji.

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową.
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Korekty wystawionych faktur możliwe są do 14 dni po zakończeniu Konferencji

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług (udział w Konferencji oraz kolacji) upływa 27 stycznia 2020 r.

Termin rezygnacji                              od 28.01.2020 do 25.02.2020           od 26.02.2020

opłata rejestracyjna                                  potrącenia 50%                                             brak refundacji
opłata za kolację                                        potrącenia 50%                                             brak refundacji

2019-10-17T07:48:22+00:00
leatherdyke.porn kinky-fetishes.porn ascat.porn