XV Warszawskie Forum Żywieniowe 22-23.11.2024, Hilton Garden Inn Radom

600,00 700,00 

  • *Udział

    Reset options

List zapraszający

Szanowni Państwo,

Spotkania każdego specjalistycznego środowiska medycznego są jednym z najistotniejszych elementów jego integracji, ale także i mechanizmem jego rozwoju, poszukiwania skutecznych rozwiązań oraz spajania różnych stanowisk. Chcemy wspólnie z wszystkim osobami prowadzącymi i stosującymi żywienie kliniczne dzieci, pochylić się nad aktualnymi wytycznymi postepowania oraz stanowiskami eksperckimi w tym zakresie.

Serdecznie Państwa zapraszamy na XV Warszawskie Forum Żywieniowe, któremu tradycyjnie patronuje Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci. Spotkanie odbędzie się w dniach 22-23.11.2024r. w Hotelu Hilton Garden Inn Radom.

Wierzymy, że praktyczny i autorski program, wykraczający poza podręcznikowe schematy i oparty o doświadczenie Ekspertów, będzie ważną wskazówką, jak w codziennej praktyce przejść od objawu do trafnego rozpoznania i optymalnego leczenia.

Zapraszamy serdecznie do Radomia!

 

Prof. Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci
Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Janusz Książyk
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci

Program

POBIERZ PROGRAM W PLIKU PDF

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
**Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Opłaty

OPŁATY REJESTRACYJNE

 

  do 30.05.2024r. od 01.06.2024r.  do 31.10.2024r. od 1.11.2024r. oraz opłata na miejscu
Udział- Członkowie PTŻKD         600 zł          700 zł         800 zł
Pozostali uczestnicy         700 zł           800 zł        900 zł
udział w kolacji towarzyskiej w dn.  22.11.2024r.***                           290 zł          350 zł

 

Opłata rejestracyjna zawiera:

  • udział w sesjach naukowych konferencji,
  • wstęp na teren wystawy akredytowanych firm podczas 2 dni obrad
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji,
  • lunch w dn. 22.11.2024r. (piątek)
  • przerwy kawowe podczas 2 dni obrad

*Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

**Wstęp na wystawę Sponsorów wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

 *** Udział w kolacji jest płatny. Kolacja nie będzie  finansowana ze środków firm innowacyjnych  zrzeszonych w Izbie POLMED, MedTech Polska oraz Infarmie.

Opłatę należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Numer konta: 38 1910 1048 2208 1964 5294 0003
(Grupa Medica s.c., ul. Wodna 25 lok. 2AU, 90-024 Łódź)

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i  nazwisko uczestnika) –Warszawskie Forum Żywieniowe’’

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty, a nie data dokonania zgłoszenia.

Osoby rejestrujące się po 1 listopada 2024 otrzymają identyfikator uczestnika Konferencji (niepersonalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Wodna 25 lok. 2AU, 90-024 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 1 listopada 2024 r.

Potrącenia umowne od dnia 2 października 2024r.:

Termin rezygnacji od 01.10.2024 do 31.10.2024 od 01.11.2024
Opłata rejestracyjna potrącenie 50% brak refundacji

Miejsce obrad

Hilton Garden Inn Radom
ul. Kilińskiego 14
26-610 Radom

 

Najważniejsze informacje

Data rozpoczęcia: 22 listopad 2024

Data zakończenia: 23 listopad 2024

Start time: 09:00

End time: 15:00

Lokalizacja: Hilton Garden Inn Radom

Shopping Cart
Scroll to Top