Szablon karty eventu

0,00 

JESZCZE GO NIE UŻYWAJCIE – JAK SKOŃCZĘ TO BĘDZIECIE MOGŁY UŻYWAĆ NORMALNIE 🙂

List zapraszający

List zapraszającyList zapraszający

Organizator wydarzenia

Organizatorem konferencji jest firma Grupa Medica

Tematy wiodące konferencji

Kolacja w dniu 27.03.2020 - program niemerytoryczny

Kolacja w dniu  27.03.2020 rozpocznie się o godzinie 20:30 w Browar Księży Młyn. Podczas kolacji odbędzie się koncert zespołu. Informacja o nazwie zespołu wkrótce.

* Kolacja niefinansowana ze środków firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMA

Program merytoryczny konferencji

POBIERZ PROGRAMProgram konferencji 27-28.03.2020

Warsztaty 26.03.2020

POBIERZ PROGRAMWarsztaty - 26.03.2020

Najważniejsze informacje

Data rozpoczęcia: 27 Marzec 2020

Data zakończenia: 28 Marzec 2020

Lokalizacja: Vienna House Andels Łódź

Program kursu - Od rozpoznania do porodu 26.03.2020

POBIERZ PROGRAMGinekologia dziecięca - 30.01.20

Program warsztatów - Kardiotokografia w praktyce klinicznej 26.03.2020

POBIERZ PROGRAMGinekologia dziecięca - 30.01.20

Program warsztatów - Technika zakładania szwu B-L yncha 26.03.2020

POBIERZ PROGRAMWarsztaty - Technika zakładania szwu B-Lyncha 26.03.2020

Program warsztatów - Poród zabiegowy drogami natury 26.03.2020

POBIERZ PROGRAMWarsztaty - Poród zabiegowy drogami natury 26.03.2020

Program - sesja dla położnych 28.03.2020

POBIERZ PROGRAMProgram-Sesja położnych 28.03.2020

Sesja PREBIC 27.03.2020

POBIERZ PROGRAMSesja PREBIC 27.03.2020

Opłaty

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin najniższej opłaty został przedłużony do końca roku.

Termin opłaty do 31.12.2019 od 01.01.2020 do
14.02.2020
od 15.02.2020
oraz opłata na miejscu
Udział w Konferencji
27-28.03.2020 – rezydenci
390 PLN 490 PLN 590 PLN
Udział w Konferencji 27-28.03.2020 – położne 190 PLN 290 PLN 390 PLN
Udział w Konferencji tylko w dn. 28.03.2020 oraz sesji dla położnych – położne 140 PLN 240 PLN 340 PLN
Udział w Konferencji 27-28.03.2020 – studenci 150 PLN 250 PLN 350 PLN
Udział w Konferencji 27-28.03.2020 – pozostali uczestnicy 500 PLN 600 PLN 700 PL
Udział w Warsztatach – Kardiotokografia w praktyce klinicznej 350 PLN 400 PLN 400 PLN
Udział w Warsztatach – Poród zabiegowy drogami natury 500 PLN 550 PLN 550 PLN
Udział w Warsztatach – Technika zakładania szwu B-Lyncha 400 PLN 450 PLN 450 PLN
Udział w Warsztatach– Algorytm postępowania z wadą serca u płodu 350 PLN 400 PLN 400 PLN
Udział w uroczystym wieczorze towarzyskim*** 130 PLN 130 PLN 170 PLN

*Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

**Wstęp na wystawę Sponsorów wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

***Kolacja uroczysta piątek 27.03.2020 (dodatkowo płatna)- więcej informacji wkrótce /osoba-kolacja finansowana z wpłat uczestników– „kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.

Opłata za udział w Konferencji zawiera:

 • wstęp na teren wystawy akredytowanych firm
  • udział w sesjach naukowych Konferencji
  • materiały naukowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo
  • przerwy kawowe oraz lunch podczas trwania obrad

Opłatę należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Numer konta: 38 1910 1048 2208 1964 5294 0003
(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu:

Udział (imię i nazwisko uczestnika) – Od problemu do rozwiązania (Łódź)
O wysokości opłaty rejestracyjnej, decyduje data wpłaty a nie data dokonania zgłoszenia!
Osoby rejestrujące się po 06 marca 2020r., otrzymają identyfikator uczestnika konferencji (niepersonalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 06 marca 2020 roku oraz rejestrującym się na miejscu

NIE GWARANTUJEMY materiałów konferencji.

Opłaty za wysyłkę Faktury VAT:

 • Wysyłka elektroniczna e-mailem: 0,00 zł
  • List zwykły polecony: 5,00 zł

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracji.

Noclegi

Rezerwacja i opłata noclegu pozostaje w gestii uczestników.

Przy rezerwacji noclegu w hotelu Vienna House Andel’s prosimy o powołanie się na hasło „Nowoczesna perinatologia-od problemu do rozwiązania ”,  które umożliwi Państwu uzyskanie preferencyjnych cen noclegowych:

– pokój jednoosobowy 380 zł brutto /doba

– pokój dwuosobowy 430 zł brutto /doba

Strona Hotelu:

viennahouse.com

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.

Cena zawiera śniadanie.

Rezerwacji noclegu można dokonać droga mailową: marta.belina@viennahouse.com oraz poprzez kontakt telefoniczny T+48 42 279 15 57

Przy rezerwacji noclegu w hotelu BOUTIQUE HOTEL’S prosimy o powołanie się na hasło „Nowoczesna perinatologia”,  które umożliwi Państwu uzyskanie preferencyjnych cen noclegowych:

– pokój jednoosobowy 169 zł brutto /doba

– pokój dwuosobowy 199 zł brutto /doba

Strona Hotelu:

https://www.hotels24.com.pl/nasze-obiekty/boutique-hotels-lodz-rewolucji

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.

Cena zawiera:
– nocleg
– urozmaicone śniadanie w formie bufetu
– podatek VAT
– Internet Wi-Fi
– całodobowy dostęp do ekspresów ze świeżo mieloną kawą oraz gorącą czekoladą

Rezerwacji noclegu można dokonać droga mailową: rewolucji@hotels24.com.pl  oraz poprzez kontakt telefoniczny tel. 512 20 10 80.

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową.
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Korekty wystawionych faktur możliwe są do 14 dni po zakończeniu Konferencji

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług (udział w Konferencji oraz kolacji) upływa 27 stycznia 2020 r.

Termin rezygnacji                              od 28.01.2020 do 25.02.2020           od 26.02.2020

opłata rejestracyjna                                  potrącenia 50%                                             brak refundacji
opłata za kolację                                        potrącenia 50%                                             brak refundacji

Patronat medialny

Wytyczne do przesyłania prac

Wybrane prace młodych naukowców będą opublikowane w czasopiśmie Forum Położnictwa i Ginekologii

Termin przesyłania prac: 20.02.2020

Prace prosimy przesyłać na e-maila: konferencje@grupamedica.pl

 

Informacje ogólne:

 1. W czasopiśmie publikowane są artykuły w formie prac poglądowych prezentujących aktualny stan wiedzy dotyczący danego zagadnienia oraz kazuistycznych prezentujących ciekawe przypadki kliniczne wraz z rycinami obrazującymi np. wyniki badań.
 2. Czasopismo pełni funkcje edukacyjne, dlatego też pożądane jest, by artykuły przesłane do redakcji zawierały liczne tabele, wypunktowania, graficzne formy prezentacji treści (algorytmy), które ułatwiają czytelnikom odbiór treści.
 3. Zgłaszane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej w czasopismach naukowych.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.
 5. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF) przesłany pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy

Wymogi dla maszynopisu:

 1. Maszynopis powinien zostać dostarczony w postaci edytowalnego pliku tekstowego (.doc/.docx/.odt).
 2. Czcionka – Times New Roman, wielkość czcionki – 12 pkt, z podwójnymi odstępami między wierszami i z marginesami 2,5 cm.
 3. Całkowita objętość pracy (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może być mniejsza niż 8 stron i nie może przekraczać 30 stron. W przypadku dłuższych opracowań Redakcja zastrzega sobie prawo do podziału pracy na 2 lub więcej części publikowane osobno oraz do wyboru zdjęć/rycin ilustrujących tekst.
 4. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim.
 5. Zamieszczenie imienia/imion i nazwiska/nazwisk autorów, miejsca pracy oraz adresu autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym także-mail).
 6. Streszczenie w języku polskim i angielskim, o objętości 150 – 200 słów
 7. Zamieszczenie 3–6 słów kluczowych
 8. Ryciny i zdjęcia:
 • każda rycina/zdjęcie powinna znajdować się w oddzielnym pliku graficznym o rozszerzeniu: .jpg lub .tiff o możliwie najwyższej jakości
 • wymagana rozdzielczość zdjęć wynosi 300dpi
 • usytuowanie każdej ryciny musi być zaznaczone w tekście maszynopisu
 • wszystkie materiały graficzne muszą zostać ponumerowane (numeracja w nazwie pliku) cyframi arabskimi, zgodnie z kolejnością odniesień w tekście
 • w przypadku wykorzystania wcześniej publikowanej ryciny lub zdjęcia należy podać źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na ponowną publikację
 • do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć. W przypadku braku takiej zgody, twarz osoby na zdjęciu zostanie zasłonięta, tak by uniemożliwić identyfikację
 1. Wykresy, tabele, algorytmy zamieszczone w maszynopisie nie mogą być skanowane i powinny zostać przygotowane w programie Word/Excel, ponumerowane cyframi arabskimi i załączone w postaci oddzielnego pliku.
 2. Skróty powinny być objaśnione przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście.
 3. Piśmiennictwo zamieszczone na końcu maszynopisu powinno być ułożone zgodnie z cytowaniem w tekście. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy należy umieszczać w nawiasach kwadratowych.
 4. Przyjęty w czasopiśmie standard cytowań i piśmiennictwa (opisu bibliograficznego) to ISO 690. Przykład:
 • Wydawnictwo zwarte

Murawski, Roman. Filozofia matematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

 • Wydawnictwo ciągłe

Opuscula Mathematica. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2008 vol. 28, no. 4.

 • Artykuł w wydawnictwie ciągłym

Synowiecki, Rafał. Consistency and application of moving block bootstrap for non-stationary time series with periodic and almost periodic structure. Bernouli. 2007, nr 13/4, s. 1151-1178.

13. Autorzy są zobowiązani przesłać wraz z maszynopisem wypełnioną i podpisaną umowę z Wydawcą czasopisma.

Shopping Cart
Scroll to Top