IX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PERINATALNEJ Nowoczesna Perinatologia „Od problemu do rozwiązania”- 31.03-01.04.2023, Hotel Vienna House Andel’s Łódź

800,00 

  Reset options

  Kolacja towarzyska nie będzie sfinansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

  Kolacja finansowana ze środków własnych uczestników.

Wydarzenie stacjonarne

List zapraszający

Szanowni Państwo,
uczestnicy Kongresu, którzy zarejestrowali swój udział w wydarzeniu w dniach 28,29 i 30 marca br. i w tych dniach dokonali płatności, proszeni są o zabranie ze sobą wydruku potwierdzającego przelew.

 

Komitet Naukowy Kongresu

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP)

Komitet Naukowy Kongresu:

prof. dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr n. med. Monika Borkowska-Kłos

Zespół „Perinatalna opieka paliatywna” przy Ginekologiczno-Położniczy Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital im. Franciszka Raszei w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Henryk Bręborowicz

Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Czajkowski

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. PROF. ICZMP Mariusz Grzesiak

Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
II Katedra i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa

dr hab. n. med. PROF. ICZMP Ewa Gulczyńska

Klinika Neonatologii, Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Neonatologii

prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

Klinika Położnictwa i Perinatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz-Bilińska

Klinika Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kluz

Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F Chopina w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. n. med. Jakub Kornacki

Klinika Rozrodczości, Katedra Rozrodczości i Medycyny Perinatalnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

dr hab. n. med. Przemysław Kosiński

Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Urszula Kowalska-Koprek

I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. Boris Kramer

Clinical Professor  University of Western Australia  Perth, Australia, Chief Medical Officer Neuroplast BV Maastricht, The Netherlands

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Katedra i Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski

Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

Oviklinika, Ośrodek Leczenia Niepłodności, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Badań nad Zdrowiem Kobiety, Akademia Kaliska

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Katedra Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

dr n. med. Ilona Małecka

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej,  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Prof. ICZNP Iwona Maroszyńska

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt, Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

prof. dr hab. n. med.  Iwona Maruniak-Chudek

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Katedra Neonatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Jan Mazela       

Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med.  Paweł Miotła

II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n.med. Anna Niezgoda

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Prof. Giovanni Nigro

Professor of Pediatrics Prenatal and Pediatric Virologist, Non-profit Association Mother-Infant Cytomegalovirus Infection, Rome, Italy

prof. dr hab. n. med.  Przemysław Oszukowski

Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Blok Porodowy Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis

Klinika Ginekologii i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Raba

Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Wojewódzki Szpitala w Przemyślu, Uniwersytet Rzeszowski

dr n.med. Małgorzata Radoń- Pokracka

Oddział Położniczy-Ginekologiczny,  Szpital Ujastek Kraków

prof. dr hab. n. med. Michał Radwan

Klinika Gameta, Łódź

dr hab. n. med.  Ewa Romejko-Wolniewicz

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Prof. UMK Iwona Sadowska-Krawczenko

Klinika Neonatologii Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy, Katedra Neonatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr. hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr n. med. MBA Maciej Socha

Oddział Położniczo-Ginekologicznego Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy

prof. dr. hab. n. med. Rafał Stojko

Katedra i Odział Kliniczny Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Przewodniczący Sekcji Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa

prof. dr hab. n. med.  Jacek Suzin

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im M. Pirogowa w Łodzi, Ośrodek Szpitalny Madurowicz

dr hab. n. med. PROF. UMP Tomasz Szczapa

II Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz

Katedra i Klinika Neonatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Szymanowski

Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. PROF. GUM Małgorzata Świątkowska-Freund

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Zespolony im. l. Rydygiera w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Klinika Rozrodczości, Katedra Medycyny Perinatalnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Jacek Wilczyński

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Program

POBIERZ PROGRAM SYMPOZJUM W PLIKU PDF POBIERZ PROGRAM POZAMERTYTORYCZNY W PLIKU PDF

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

**Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

***Kolacja towarzyska nie będzie sfinansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Kolacja finansowana ze środków własnych uczestników.

Tematy wiodące:

 • Cięcie cesarskie w XXI wieku
 • Poród przedwczesny z punktu widzenia położnika i neonatologa
 • Powikłania poporodowe
 • Wybrane patologie ciąży
 • Operacje położnicze
 • Sesja neonatologiczna
 • Zagadnienia związane z farmakoterapią w ciąży

WARSZTATY - Operacje kleszczowe

Prowadzący:
prof. Jarosław Kalinka, dr Wojciech Kazimierak,
dr Adam Bitner, dr Dorota Estemberg, dr Michał Skoczylas
Klinika Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

CZĘŚĆ TEORETYCZNAgodz. 14:00-15:00
1. Operacje kleszczowe: rys historyczny, budowa kleszczy, wskazania do założenia, technika zakładania kleszczy, powikłania, operacja kleszczowa vs próżnociąg
prof. Jarosław Kalinka.
2. Najczęstsze spotykane trudności i błędy przy wykonywaniu operacji kleszczowych oraz sposoby ich unikania.
dr Wojciech Kazimierak.
3. Jak poinformować rodzącą o konieczności wykonania operacji kleszczowej i uzyskać świadomą zgodę?
dr Dorota Estemberg.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Pokaz filmów z operacji kleszczowych (w tym materiał własny) — godz. 15:00-15:20
2. Prezentacja przez wykładowców oraz zakładanie kleszczy na fantomach — godz. 15:20-15:50
3. Indywidualne ćwiczenia uczestników na fantomie, trakcja pod nadzorem, optymalizacja i koordynacja
czynności i etapów operacji — godz. 15:50-17:00
Podsumowanie i wnioski.
Pytania do wykładowców, dyskusja — godz. 17:00-17:30.

POBIERZ PROGRAM WARSZTATÓW W PLIKU PDF

WARSZTATY - Wrodzone wady sercowo-naczyniowe

PROWADZĄCY:

dr n. med. Piotr Kruczek – specjalista neonatologii i pediatrii
lek. Piotr Szymański – specjalista pediatrii i neonatologii

Kurs prowadzony jest przez lekarzy praktyków – specjalistów pediatrii i neonatologii z wieloletnim stażem klinicznym i dydaktycznym. Wszystkie tematy ilustrowane są własnymi materiałami – filmami z badań USG przedstawianymi w kontekście obrazu klinicznego i dodatkowych badań diagnostycznych.

1.5 godzinne warsztaty będą prowadzone w formie Quizu opartego o program Kahoot. Do wzięcia czynnego udziału w zajęciach konieczne jest wgranie darmowego programu Kahoot na smartfona i połączenie telefonu z Internetem.

W pytaniach i odpowiedziach chcielibyśmy przedstawić wpływ rozpoznania prenatalnego na postępowanie w oddziale neonatologicznym.

Quiz oparty będzie o analizę naszych pacjentów, pytania prowadzący zilustrują przebiegiem klinicznym i bogatymi obrazami ultrasonograficznymi.

OMAWIANE ZAGADNIENIA:

 1. Przedwczesne zarośnięcie otworu owalnego
 2. Przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego
 3. HLHS z restrykcją otworu owalnego stwierdzaną prenatalnie
 4. Wrodzony guz osierdzia
 5. Zmiany guzowate serca o typie rhabdomyoma
 6. Koarktacja aorty
 7. Malformacja żyły wielkiej Galena
 8. Ubytek przegrody międzykomorowej.
POBIERZ PROGRAM WARSZTATÓW W PLIKU PDF

 

 

Certyfikat INFARMA

POBIERZ CERTYFIKAT INFARMA W PLIKU PDF

 

 

 

Najważniejsze informacje

Data rozpoczęcia: 31 marzec 2023

Data zakończenia: 1 kwiecień 2023

Lokalizacja: Hotel Vienna House Andel’s Łódź

Punkty Edukacyjne

Punkty Edukacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji otrzymają 12 punktów edukacyjnych za udział w IX KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PERINATALNEJ Nowoczesna Perinatologia „Od problemu do rozwiązania”.

Kto powinien wziąć udział?

IX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PERINATALNEJ Nowoczesna Perinatologia „Od problemu do rozwiązania” to konferencja skierowany głównie do lekarzy położników-ginekologów, perinatologów i neonatologów, będzie nam jednak niezmiernie miło gościć także lekarzy pediatrów oraz lekarzy rodzinnych i lekarzy wszystkich specjalności, którzy wśród swoich pacjentów prowadza lub chcą prowadzić pacjentki ciężarne i rodzące oraz ich dzieci. Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy również studentów kierunków medycznych, a także farmaceutów.

Patronat honorowy

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Patronat medialny

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

 

 

 

 

 

 

Warunki rezygnacji

Termin rezygnacji do 28.02.2023 po 28.02.2023
Opłata rejestracyjna potrącenia 50% brak refundacji

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. (ul. Wodna 25 lok. 2AU, 90-24 Łódź). Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 28.02.2023

Miejsce obrad

Vienna House Andel`s Łódź
ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź

Hotel Vienna House Andel`s Łódź zlokalizowany jest wbezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowo-Rozrywkowego MANUFAKTURA – atrakcji turystycznej dla przyjezdnych, miejsca spotkań dla łodzian, raju dla smakoszy i wielbicieli znanych marek. Więcej…

Noclegi

Vienna House Andel`s Łódź

Dla uczestników Sympozjum mamy również ofertę noclegu w Vienna House Andel`s Łódź miejscu, w którym będą odbywały się obrady.

Dane do rezerwacji:

Vienna House Andel`s Łódź
ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź
tel.: (48) 42 279 10 00
e-mail: info.andels-lodz@viennahouse.com

Dla uczestników Sympozjum hotel przygotował zniżkę w wysokości 15% od obowiązującej w dniu rezerwacji ceny noclegu w wybranym pokoju. Aby skorzystać z oferty, przy rejestracji należy podać hasło: PERINATOLOGIA.

Hotel T
he LOOM

Dla uczestników Sympozjum mamy ofertę noclegu w Hotelu The LOOM w promocyjnych cenach:

 • pokój jednoosobowy ze śniadaniem 380 zł/ doba.
 • pokój dwuosobowy ze śniadaniem 420 zł/doba

Dane do rezerwacji:

Hotel The Loom
ul. Ogrodowa 21, 91-065 Łódź
tel.: (+48) 607 406 600
e-mail: recepcja@loom.com.pl

Aby skorzystać z oferty, przy rejestracji należy podać hasło: PERINATOLOGIA.

Hotel zlokalizowany jest w pobliżu miejsca obrad – hotelu Vienna House Andel`s Łódź (1 min. spacerem) oraz Centrum Handlowo-Rozrywkowego MANUFAKTURA. Z  Hotelu The Loom blisko jest także na ulicę PIOTRKOWSKĄ (10 min. spacerem), która oferuje atrakcje rozrywkowe i gastronomię na wysokim poziomie. Spacer po Manufakturze i ulicą Piotrkowską to również możliwość obcowania z dobrze zachowaną i podawaną rewitalizacji scenerią filmu “Ziemia Obiecana”.

Opis kolacji towarzyskiej

Kolacja towarzyska***

Zapraszamy do udziału w kolacji towarzyskiej połączonej z zabawą przy muzyce, która odbędzie się 31.03 (pierwszy dzień Kongresu) o godz. 20.00 w restauracji ARTERIA.

Arteria to restauracja z klimatem i doskonałą kuchnią. Połączenie ogromnej pasji do gotowania i szacunku do sztuki. Restauracja znajduje się na terenie Centrum MONOPOLIS.

Monopolis to nowoczesna i gościnna przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych, spędzania wolnego czasu i relaksu. Miejsce inspirujące i przyjazne. Nagrodzone prestiżowym “Oscarem” polskiej branży budowlanej i uznany „Budową Roku 2020”.

MONOPOLIS w niezwykły sposób łączy różne obszary działania. Obok części biurowych, powstały przestrzenie dla wydarzeń kulturalnych, spędzania wolnego czasu i relaksu. Otwarte na gości. Monopolis to miejsce przepełnione rozmaitymi smakami i kuchniami z różnych stron świata.

Wysokość opłaty za udział w wieczorze towarzyskim wynosi 270 PLN. Informacja na ten temat znajduje się również w zakładce OPŁATY KONFERENCYJNE.

***Kolacja towarzyska nie będzie sfinansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Kolacja finansowana ze środków własnych uczestników.

Regulaminy

POBIERZ REGULAMIN

Organizatorzy

Organizator merytoryczny:

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
www.ptmp.edu.pl

Organizator logistyczny:

Grupa Medica s.c.
ul. Wodna 25 lok 2 AU
90-024- Łódź
NIP: 524-256-79-19

Shopping Cart
Scroll to Top