Nagrania wykładów z X Zjazdu i XXVI Sympozjum PTEiDD – Gdańsk 2022

50,00 150,00 

Wyczyść

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami o możliwość ponownego wysłuchania wykładów z X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, który odbył się w Gdańsku w dniach 20-22.10.2022, Zarząd Towarzystwa zdecydował o przygotowaniu odpłatnego dostępu do nagranego materiału.

Aby uzyskać dostęp do nagrań należy:

 • zarejestrować się poprzez formularz zamieszczony na tej stronie
 • opłacić dostęp do nagrań zgodnie z cennikiem
 • przesłać potwierdzenie opłacenia dostępu na adres e-mail: biuro@grupamedica.pl
 • w ciągu 2 dni roboczych na podany przez Państwa przy rejestracji adres e-mail prześlemy zaproszenie do rejestracji w systemie Clickmeetng
 • rejestracja na platformie Clickmeeting odbywa się za pomocą linku oraz indywidualnego tokena, znajdujących się w zaproszeniach

Umożliwiamy Państwu wykupienie nagrań ze wszystkich trzech dni X Zjazdu PTEiDD 2022 lub tylko z wybranych dni. Listę udostępnionych nagrań z wykładami publikujemy w zakładkach z PROGRAMEM na poszczególne dni.

Rejestracja umożliwi Państwu wielokrotny dostęp do nagrań. Nagrania są dostępne do 27.02.2023 roku.

UWAGA! Z dostępu do nagrań mogą korzystać wyłącznie osoby, które wykupiły dokonały jego zakupu. Przekazanie tokenu osobom trzecim (próba rejestracji z innego adresu mailowego lub IP komputera) spowodowuje zablokowanie dostępu do nagrań.

W razie pytań prosimy o kontakt:
tel. +48 42 630 01 88
e-mail: biuro@grupamedica.pl

PROGRAM - 20.10.2022

PROGRAM – 20.10.2022 (czwartek)

I SESJA PLENARNA: LECZENIE HORMONEM WZROSTU

 • Leczenie hormonem wzrostu – spojrzenie pediatry – endokrynologa. Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak.
 • Leczenie hormonem wzrostu – spojrzenie internisty – endokrynologa. Prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński.
 • IGF-1 co wiemy po 40 latach – wykład pod patronatem firmy IPSEN. Dr hab. med. Elżbieta Petriczko.
 • Analiza genu PAPP-A2 w niskorosłości idiopatycznej. Magdalena Banaszak-Ziemska, Aleksandra Rojek, Marek Niedziela.
 • Zmiany parametrów metabolizmu kostnego u dzieci z hipotrofią wewnątrzmaciczną, przed i w trakcie zastosowania hormonu wzrostu – ocena wartości predykcyjnych wczesnych badań biochemicznych. Alicja Korpysz, Maciej Jaworski, Ewa Skorupa, Mieczysław Szalecki.
 • Odpowiedź wzrostowa w pierwszym roku leczeniu hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych przedwcześnie jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży. Maria Korpal-Szczyrska, Jan Szczyrski, Małgorzata Myśliwiec.
 • Omnitrope od 15 lat wspiera lekarzy w trosce o pacjentów. Prezentacja firmy Sandoz.

II SESJA PLENARNA: CHOROBY RZADKIE

 • Zespół Downa – problemy endokrynologiczno-diabetologiczne od dzieciństwa do dorosłości. Prof. dr hab. med. Jolanta Wierzba.
 • Endokrynolog a pacjenci z chorobą Duchenna. Dr med. Joanna Bautembach-Minkowska.
 • Zespół Prader-Willi opieka multidyscyplinarna. Mgr Maria Libura, dr med. Magdalena Góralska.
 • Zespół Huntera – analiza obrazu klinicznego z uwzględnieniem aspektów endokrynologicznych. Wykład pod patronatem firmy Takeda. Dr med. Patryk Lipiński.
 • Krzywica hipofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X – nowe możliwości leczenia. Wykład pod patronatem firmy Swixx Biopharma. Prof. dr hab. med. Maria Giżewska.
 • Kiedy genetyk spotyka endokrynologa Zespół Allen Herdon Dudley. Lek. Anna Kłosowska.
 • Nowe możliwości terapeutyczne w achondroplazji. Lek. Monika Cichoń-Kotek.

III SESJA PLENARNA: ROLA ENDOKRYNOLOGA, DIABETOLOGA I GINEKOLOGA W OPIECE NAD DZIEWCZĘTAMI Z ZABURZENIAMI MIESIĄCZKOWANIA

 • Zaburzenia miesiączkowania u dziewczyny z hiperandrogenizmem – przed przejściem pod opiekę ginekologa. Prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Tendera.
 • Czy zaburzenia miesiączkowania u dziewczynki z cukrzycą uniemożliwiają zawsze zajście w ciążę; rola diabetologa i ginekologa w opiece nad nastolatką z cukrzycą. Prof. dr hab. med. Ewa Wender-Ożegowska.
 • Rozwój macicy podczas indukcji dojrzewania płciowego u dziewczynek z Zespołem Turnera. Monika Obara-Moszyńska.
 • Rola USG w diagnostyce wybranych zmian ogniskowych w jajnikach i PCOS u dzieci i młodzieży – cienka granica pomiędzy fizjologią a patologią. Jakub Wiśniewski.

SESJA WYKŁADÓW INAUGURACYJNYCH

 • Prewencja cukrzycy typu 1. Prof. Marian Rewers (USA).
 • Wczesna prewencja cukrzycy typu 1 przy pomocy terapii limfocytami T regulatorowymi. Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski.
 • Obesity in children: a chronic, endocrine disease. Prof. Marcin Wabitsch (Niemcy).

PROGRAM - 21.10.2022

PROGRAM – 21.10.2022 (piątek)

­IV SESJA PLENARNA: INTERDYSCYPLINARNIE O INTER- I TRANSPŁCIOWOŚCI

 • Małoletni z niezgodnością płci/dysforią płciową. Prof. dr hab. med. Aneta Gawlik.
 • Dorosłość z niezgodnością/dysforią płciową. Prof. dr hab. med. Dominik Rachoń.
 • Małoletni z inter- i transpłciowością – aspekty prawne. Dr hab. med. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ.
 • Historie naszych podopiecznych – prezentacja pacjentów. Dr med. Aleksandra Antosz.

V SESJA PLENARNA: NOWOCZESNE LECZENIE I MONITOROWANIE CUKRZYCY TYPU 1 W ŚWIETLE ZALECEŃ MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTW DIABETOLOGICZNYCH – PERSONALIZACJA – CZ. 1

 •  Nowoczesne leczenie i monitorowanie cukrzycy typu 1 – zalecenia u dzieci i młodzieży. Prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec.
 • Nowoczesne leczenie i monitorowanie cukrzycy typu 1 – zalecenia u osób dorosłych. Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.
 • Czas na „Data-driven diabetology” – jak podejmować lepsze decyzje z FreeStyle Libre. Wykład pod patronatem Firmy Abbott. Prof. dr hab. med. Tomasz Klupa.
 • System MiniMedTM 780 G – o krok do przodu. Wykład pod patronatem Firmy Medtronic. Prof. dr hab. med. Agnieszka Szadkowska.
 • Rt-CGM na służbie. Dla kogo? Kiedy? Gdzie? Masz wybór! Wykład pod patronatem Firmy Proglikemia. Prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot.
 • Czym dłużej tym lepiej – z Rt-CGM Eversense E3 żyć zdrowiej i wygodniej. Wykład pod patronatem Firmy Ascensia. Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.
 • Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z cukrzycą. Mgr Alicja Szewczyk.
 • Zaawansowana hybrydowa pętla zamknięta u dzieci z cukrzycą typu 1: czy pozwala na trwały sukces po 6 miesiącach? Sebastian Seget.

VI SESJA PLENARNA: NOWOCZESNE LECZENIE I MONITOROWANIE CUKRZYCY TYPU 1 W ŚWIETLE ZALECEŃ MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTW DIABETOLOGICZNYCH – PERSONALIZACJA – CZ. 2

 • Nowoczesne insuliny w rękach diabetologa pediatry – praktyczne spostrzeżenia. Wykład pod patronatem Firmy Novo Nordisk. Prof. dr hab. med. Agnieszka Szadkowska.
 • Postępowanie w cukrzycy u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych – podobieństwa i różnice. Wykład pod patronatem Firmy Sanofi  Aventis. Prof. dr hab. med. Agnieszka Szypowska, prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak.
 • Cukrzyca u nastolatków i młodych dorosłych. Wykład pod patronatem Firmy Eli Lilly. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki.
 • Mikro pompa insulinowa Equil a jakość życia pacjenta. Wykład pod patronatem Firmy Synoptis Pharma. Prof. dr hab. med. Agnieszka Szypowska.

VII SESJA PLENARNA: MŁODZI NAUKOWCY „NIEMOŻLIWE? NIE SĄDZĘ! – SIECI WSPÓŁPRACY MŁODYCH BADACZY

 • Dobry projekt nie zawsze wymaga wielkiego budżetu. O współpracy w diabetologii dziecięcej. Lek. Arkadiusz Michalak.
 • Jak współpracować krajowo i międzynarodowo w endokrynologii dziecięcej. Dr med. Zofia Kolesińska.

PROGRAM - 22.10.2022

PROGRAM – 22.10.2022 (sobota)

VIII SESJA PLENARNA: CHOROBA OTYŁOŚCIOWA. WIELODYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO LECZENIA BARIATRYCZNEGO: BEZPIECZNY SCHEMAT W GRUPIE NASTOLATKÓW

 • Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży – wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Skala problemu otyłości – raport NIK. Magdalena Gierlak, Specjalista kontroli państwowej, Delegatura NIK w Rzeszowie.
 • Leczenie otyłości nie jest proste. Wykład pod patronatem Firmy Novo Nordisk. Prof. dr hab. med. Artur Mazur.
 • Jak w praktyce stworzyć interdyscyplinarne centrum otyłości dziecięcej. Wykład pod patronatem Firmy Novo Nordisk. Dr hab. med. Paweł Matusik.
 • Bariatryczne leczenie dzieci i młodzieży. Dr hab. med. Tomasz Koszutski, prof. SUM.
 • Bariatryczne leczenie dorosłych – spojrzenie chirurga. Prof. dr hab. med. Łukasz Kaska.
 • Jak poprawić skuteczność leczenia otyłości? – spojrzenie psychiatry. Dr med. Marta Herstowska.
 • Aspekty prawne opieki nad dzieckiem z otyłością. Mgr Piotr Zieliński.
 • Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF jako predyktor mikroangiopa i u dzieci z otyłością i z cukrzycą. Prof. Iwona Beń-Skowronek.
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u otyłych dzieci w regionie Pomorza Zachodniego. Katarzyna Marcinkiewicz.
 • Ocena zachowań żywieniowych u dzieci z nadwagą i otyłością. Agnieszka Zachurzok.

IX SESJA PLENARNA: RAK TARCZYCY

 • Diagnostyka i leczenie raka tarczycy – spojrzenie internisty – endokrynologa. Prof. dr hab. med. Marek Ruchała.
 • Nowe wyzwania w diagnostyce i leczeniu raka tarczycy – spojrzenie pediatry – endokrynologa. Prof. dr hab. med. Artur Bossowski.
 • Wątpliwości diagnostyczne w ocenie ultrasonograficznej zmian ogniskowych u dzieci. Jakub Wiśniewski, Andrzej Pomiećko.
 • Rak tarczycy u dzieci i młodzieży województwa pomorskiego, leczonych w klinice pediatrii, diabetologii i endokrynologii UCK w latach 2012-2021. Beata Sztangierska.
 • Rola celowanej biopsji cienkoigłowej oraz badania śródoperacyjnego w diagnozowaniu i leczeniu chorób tarczycy u dzieci. Dr med. Dominika Lubacka.
 • Retrospektywna ocena złośliwych guzków tarczycy w grupie polskich dzieci i młodzieży z zastosowaniem elastografii i skal ultrasonograficznych. Hanna Borysewicz-Sańczyk.

X SESJA PLENARNA: WRODZONE ZABURZENIA LIPIDOWE

 • Współczesna diagnostyka i leczenie i hipercholesterolemii rodzinnej, doświadczenia własne – spojrzenie pediatry. Prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec, dr med. Matylda Hennig.
 • Hipercholesterolemia rodzinna – spojrzenie internisty – doświadczenia Krajowego Centrum Rejestru FH w Gdańsku. Dr med. Krzysztof Chlebus.
 • Hipercholesterolemia u dzieci – analiza postępowania diagnostycznego. Dr med. Matylda Hennig.
 • Sitosterolemia. Maria Skalska.

Event Details

Przewiń do góry