Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – edycja 2023 – UDZIAŁ BEZPŁATNY

Podyplomowa Szkoła PTP - edycja 2023

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PROGRAM RAMOWY

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

**Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WKRÓTCE

Przewiń do góry