xbxx
ZAREJESTRUJ SIĘ

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

już dziś chcemy Państwa zaprosić do udziału w XVII Sympozjum Gestozy
i Nadciśnienia w Ciąży PTGiP „Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży- aktualne wytyczne postępowania”
, odbywającego się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologów
i Położników.

Sympozjum kierujemy przede wszystkim do zainteresowanych tematyką ginekologii, położnictwa, perinatologii oraz neonatologii.

W trakcie tegorocznego sympozjum poruszane zostaną najaktualniejsze tematy
z zakresu nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży.

Sympozja organizowane w poprzednich latach spotkały się z pozytywnym odbiorem
i wysoką oceną uczestniczących lekarzy.

Jesteśmy przekonani, że tegoroczna edycja wzbudzi żywe zainteresowanie,
a zdobytą wiedzę wykorzystają Państwo w swoje codziennej pracy. Sympozjum będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszym stanem wiedzy, możliwością rozstrzygnięcia wątpliwości i prowadzenia dyskusji z udziałem zaproszonych ekspertów.

Chcemy stworzyć interdyscyplinarną platformę dyskusyjną pozwalająca na całościowe
i aktualne ujęcie zagadnień z tego obszaru.

Nasze Sympozjum to nie tylko nauka.

Piątkowy wieczór liczymy, że będzie miłym odprężeniem po całodniowej debacie.

Zapraszam do wspólnej nauki i debaty oraz relaksu i zabawy w gronie przyjaciół i znajomych.

Liczę na gorące dyskusje oraz możliwość wymiany doświadczeń podczas obrad.

Spotkamy się z Państwem w dniach 17-18.04.2020 r.  Hotelu Berberys
w Kazimierzu Dolnym
.

Raz jeszcze wszystkich serdecznie zapraszamy.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Klinika Położnictwa i Perinatologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Hotel Berberys
ul. Szkolna 29
24-120 Kazimierz Dolny

Pobierz Program

17.04.2020 piątek godz. 20.00

Zapraszamy Państwa na kolacje uroczystą przy muzyce z DJ-em

Kolacja nie finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMA

Kolację finansują uczestnicy z wpłat własnych.

Wysokość opłaty rejestracyjnejDo 29.02.2020Do 31.03.2020Od 01.04.2020
Udział w konferencji- lekarze500 PLN600 PLN700 PLN
Udział w uroczystej kolacji 17.04.2020 – piątek ***150 PLN150 PLN180 PLN

Proponowane opłaty obejmują następujący zakres udziału:

  •     udział w obradach sympozjum*
  •     wstęp na teren wystawy sponsorskiej**
  •     materiały sympozjum oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo
  •     udział w przerwach kawowych podczas obu dni obrad
  •     udział w lunchu

 *Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

**Wstęp na wystawę Sponsorów wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

*** kolacja -piątek 17.04.2020 -”nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

Numer konta: 38 1910 1048 2208 1964 5294 0003

(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – Sympozjum Young Women”.

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty, a nie data dokonania zgłoszenia.

Osoby rejestrujące się po 01  kwietnia 2020 r. otrzymają identyfikator uczestnika sympozjum (niespersonalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 01 kwietnia 2020 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów konferencyjnych

Grupa Medica s.c.
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 29 lutego 2020 r.

Potrącenia umowne od dnia 01 marca 2020 r.:

Termin rezygnacji od 01.03 do 15.03.2020 od 16.03.2020
Opłata rejestracyjna potrącenie 50% brak refundacji
2020-01-16T15:41:47+00:00
xbxxleatherdyke.porn kinky-fetishes.porn ascat.porn