ZAREJESTRUJ SIĘ

GrandHotel Tiffi
ul. Jarosława Dąbrowskiego 9
14-200 Iława

Komitet Naukowy Kongresu:

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu:

Prof. Sławomir Rudzki
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Pobierz Program
Pobierz Program

Termin zgłaszania prac: 20.09.2018

Ogłoszenie decyzji o przyjęciu/odrzuceniu prac: 01.10.2018

Streszczenia powinny zostać przygotowane według poniższych wymagań:

– Nazwisko, pierwsze imię, inicjały pozostałych imion każdego autora, razem z afiliacją.
– Nazwy instytucji, które uczestniczyły w przygotowaniu prezentowanej pracy.
– Tytuł prezentacji.
– Wstęp (zawierający opis problemu i uzasadnienie przeprowadzenia badania).
– Cel pracy (pytanie kliniczne, hipoteza).
– Materiał i metody (zawierający opis projektu badania naukowego, miejsca pochodzenia badanych, opis badanej grupy, opis stosowanych metod i interwencji, opis metody oceny (pomiaru) efektu interwencji, metody statystyczne i sposób analizy danych; w badaniach przeglądowych: kryteria kwalifikacji i dyskwalifikacji badań, źródła informacji i sposób identyfikacji wszystkich danych na dany temat oraz sposób syntezy danych).
– Wyniki (najważniejsze dane).
– Wnioski (powinny wynikać z przedstawionych danych i stanowić odpowiedź na sformułowane cele badania).
Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.
Imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym.

Struktura streszczenia może być inna, jeśli wymaga tego rodzaj przedstawianej pracy. Prosimy o wpisanie w formularzu zgłoszeniowym wybranej formy prezentacji:

  • prezentacja ustna (multimedialna) do wygłoszenia w czasie sesji
  • plakat naukowy do przedstawienia w czasie Sesji Plakatowej

Streszczenie powinno zawierać do 750 słów, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia:1.

Nadesłane streszczenia zostaną w pierwszej kolejności poddane kwalifikacji redakcyjnej i jeśli będą̨ spełniać wymogi formalne, zostaną przesłane do oceny recenzentom – członkom Komitetu Naukowego Kongresu. Streszczenia prac zakwalifikowanych do zostaną przesłane autorom, decyzja o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu. Organizatorzy nie ujawniają nazwisk recenzentów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek stylu i mianownictwa oraz koniecznych skrótów tekstu bez zgody autora.

Lista zakwalifikowanych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.grupamedica.pl, w zakładce Kongresu.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej podczas Kongresu.

Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Kongresu, upublicznienie wyników kwalifikacji, streszczeń, nagród i wyróżnień na stronie Kongresu oraz w materiałach Kongresu. Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu zgłaszania prac i poszczególnych sesji.

Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy. 
Prosimy o przesłanie streszczeń wyłącznie w formie mailowej na adres: konferencje@grupamedica.pl

 

Wysokość opłat rejestracyjnych/
Termin opłaty
do 03.09.2018 od 04.09 do 30.09.2018 od 01.10.2018 oraz opłata na miejscu
Udział w Kongresie – członkowie PTŻK450 PLN500 PLN600 PLN
Udział w Kongresie510 PLN560 PLN660 PLN
Udział w Kongresie - pielęgniarki, dietetycy – członkowie PTŻK300 PLN300 PLN400 PLN
Udział w Kongresie - pielęgniarki, dietetycy300 PLN360 PLN460 PLN
Udział w Kongresie oraz w kursie – członkowie PTŻK700 PLN750 PLN800 PLN
Udział w Kongresie oraz w kursie760 PLN810 PLN860 PLN
Udział w Kongresie oraz w kursie – pielęgniarki i dietetycy – członkowie PTŻK500 PLN500 PLN550 PLN
Udział w Kongresie oraz w kursie – pielęgniarki i dietetycy500 PLN560 PLN610 PLN
Udział w kolacji towarzyskiej180 PLN180 PLN230 PLN

Opłata rejestracyjna zawiera:

  1. udział w sesjach naukowych Kongresu
  2. wstęp na teren wystawy akredytowanych firm
  3. torba z materiałami kongresowymi
  4. certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kongresie
  5. przerwy kawowe podczas trzech dni obrad oraz ciepła przekąska w sobotę dla osób uczestniczących w kursie
  6. lunch – piątek
  7. kolacja czwartek

 

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Deutsche Bank Polska S.A. Oddział Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84

38 1910 1048 2208 1964 5294 0003

(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – VIII Kongres PTŻK”.

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data dokonania zgłoszenia.

Osoby rejestrujące się po 28 września 2018 otrzymają identyfikator uczestnika Kongresu (nie personalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu. Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 28 września 2018 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów kongresowych.

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 9 września 2018 r.

Potrącenia umowne od dnia 09 września 2018 r.:

Termin rezygnacji od 09.09 do 28.09.2017 od 29.09.2017
Opłata rejestracyjna potrącenie 50% brak refundacji

Rezerwacja noclegu w Hotelu GrandHotel Tiffi pozostaje w gestii każdego uczestnika.

Poniższe ceny dotyczą noclegów w dobach od 10.10 do 13.10.2018 r.

Pokój 1 os./doba/ze śniadaniem – 312 PLN

Pokój 2 os./doba/ze śniadaniem – 366 PLN

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy  godziny 10.00 dnia następnego.

Dojazd do Hotelu.

GrandHotel Tiffi położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, zielonych płucach Polski. Okolica jeziora Jeziorak, najdłuższego jeziora w Polsce, należącego również do 7 cudów Polski, kusi romantycznymi pejzażami, a liczne szlaki turystyczne wodne, piesze czy rowerowe nie pozwolą na nudę podczas pobytu, zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych Gości.

Współrzędne GPS

53°36’2.736″N
19°33’42.819″E