xbxx
ZAREJESTRUJ SIĘ

SZANOWNI PAŃSTWO,

DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY,

chcemy serdecznie Państwa zaprosić na VII Kongres Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, który odbędzie się w dniach 05-07 października 2017, w Serocku koło Warszawy – w Hotelu Narvil.

Wydarzenie to będzie nie tylko spotkaniem ekspertów i specjalistów, ale także źródłem wiedzy teoretycznej a przede wszystkim praktycznej, aby w przyszłości stać się podstawą do prowadzenia skutecznego i efektywnego leczenia żywieniowego Państwa pacjentów. Pragniemy, aby Kongres stał się zdarzeniem, podczas którego tradycyjnie podejmiemy próbę połączenia zagadnień prostych i już utrwalonych z tematyką nowatorską i trudną. Zajmiemy się problemem rozpoznawania niedożywienia, tematyką związaną z przygotowaniem pacjenta do zabiegu operacyjnego, leczeniem chorób zapalnych jelit, a także niewydolności przewodu pokarmowego. Zaproszeni Wykładowcy będą poruszali również tematy nie bezpośrednio związane z żywieniem klinicznym, ale mającym bardzo duże znaczenie dla pacjentów leczonych żywieniowo – leczenie powikłań septycznych, leczenie przeciwbólowe czy opieka nad stomią jelitową podczas tego leczenia. Osobne sesje będą poświęcone zagadnieniom intensywnej terapii a także problematyce onkologicznej. Dynamiczny rozwój wszystkich dziedzin medycyny to wyzwanie dla każdego z nas, często zmieniające spojrzenie na rzeczy pozornie znane i nie budzące wątpliwości. Nowoczesna i progresywna praktyka kliniczna każdego dnia zmusza nas aby zabiegać o coraz lepsze i skuteczniejsze diagnozowanie naszych pacjentów. Od właściwego rozpoznania oraz prawidłowej oceny zależy trafność i efektywność dalszej terapii a także nierzadko życie pacjenta. Wierzymy, że wybór zagadnień naszego październikowego spotkania spełni Państwa oczekiwania oraz że będzie okazją do podzielenia się w szerokim, interdyscyplinarnym gronie wiedzą i doświadczeniem.

Mamy nadzieję, że wyjeżdżając zabierzecie Państwo nie tylko cenne i praktyczne informacje, ale również wiele miłych i niezapomnianych wrażeń oraz że nasz Kongres stanie się miejscem interesujących dyskusji naukowych i okazją do nawiązania wielu miłych kontaktów towarzyskich.

W imieniu Zarządu PTŻK
prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego

Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

prof. Sławomir Rudzki
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

oraz

mgr piel. Lidia Bartoszewska
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

prof. Wojciech Dąbrowski
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Marcin Folwarski
Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Marek Kunecki
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

dr Maciej Matczuk
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

dr Przemysław Matras
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Maciej Sadowski
Katedra Chirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Waldemar Szafrański
Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o., Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

dr Anna Zmarzły
Ośrodek Żywienia Klinicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu

mgr piel. Lidia Bartoszewska
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

dr n. med. Jadwiga Biernacka
Oddział Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

mgr piel. Renata Błasiak
Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Hanna Czekajska-Łuckiewicz
Apteka Szpitalna, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Marek Dobosz
Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o., Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

dr n. med. Marcin Folwarski
Katedra Żywienia Klinicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny

mgr piel. Iwona Fołtyn
Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Wojewódzki Zespolony Szpital w Kielcach,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

mgr Karolina Goral
Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Poradnia Leczenia Żywieniowego,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

mgr piel. Anna Goździewska
Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Zbigniew Kamocki
II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

dr Elżbieta Koczur-Szozda
Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie

mgr piel. Wioletta Kosiba-Rogala
Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Klinicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

dr Edyta Kotlińska-Hasiec
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Grzegorz Krasowski
Oddział Chirurgii Ogólnej, Krapkowickie Centrum Zdrowia

dr n. med. Marek Kunecki
Centrum Leczenia Żywieniowego, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

mgr Karolina Lachowicz
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Michał Ławiński
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr piel. Joanna Magolan
Ośrodek Żywienia Klinicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

dr n. o zdr. Krystyna Majewska
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Maciej Matczuk
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

dr n.med. Przemysław Matras
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. o zdr. Magdalena Milewska
Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Małgorzata Misiak
Magodent Warszawa

dr n. farm. Sylwia Osowska
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Paweł Płudowski, Prof. nadzw. IPCZD
Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, IPCZD w Warszawie

dr Dominik Rączka
Ośrodek Żywienia Klinicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Maciej Sadowski
Katedra Chirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

pani Magdalena Sobieska
Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt na Życie”

dr hab. n. med. Jacek Sobocki
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. Greg Stanisz
Physical Sciences, Sunnybrook research Institute. Department of Medical Biophysics, University of Toronto, Toronto, Canada

dr Waldemar Szafrański
Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o., Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
Zakład Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr piel. Joanna Tokarczyk
Centrum Leczenia Żywieniowego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa w Łodzi

dr n. med. Krystyna Urbanowicz
Pracownia Żywienia Poza-Dojelitowego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

dr Andrzej Wieczorek
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Jarosław Wośko
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

dr n. med. Joanna Wypych
Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia, Podmiot Leczniczy Copernicus sp. z o.o., Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

dr Bogdan Zalewski
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Szpital w Bielsku Podlaskim

dr n. med. Anna Zmarzły
Ośrodek Żywienia Klinicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

dr n. biol. Anna Żebryk-Stopa
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. Sławomir Rudzki
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Przemysław Matras
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Biuro Organizacyjne

GRUPA MEDICA S.C.
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel. 42 630-01-88, faks 42 630-07-74
biuro@grupamedica.pl
www.grupamedica.pl

Pobierz Program
Pobierz Program

Termin zgłaszania prac: 10.09.2017.

Ogłoszenie decyzji o przyjęciu/odrzuceniu prac: 15.09.2017.

Streszczenia powinny zostać przygotowane według poniższych wymagań:

• Nazwisko, pierwsze imię, inicjały pozostałych imion każdego autora, razem z afiliacją.

• Nazwy instytucji, które uczestniczyły w przygotowaniu prezentowanej pracy.

• Tytuł prezentacji.

• Wstęp (zawierający opis problemu i uzasadnienie przeprowadzenia badania).

• Cel pracy (pytanie kliniczne, hipoteza).

• Materiał i metody (zawierający opis projektu badania naukowego, miejsca pochodzenia badanych, opis badanej grupy, opis stosowanych metod i interwencji, opis metody oceny (pomiaru) efektu interwencji, metody statystyczne i sposób analizy danych; w badaniach przeglądowych: kryteria kwalifikacji i dyskwalifikacji badań, źródła informacji i sposób identyfikacji wszystkich danych na dany temat oraz sposób syntezy danych).

• Wyniki (najważniejsze dane).

• Wnioski (powinny wynikać z przedstawionych danych i stanowić odpowiedź na sformułowane cele badania).

• Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.

• Imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym.

Struktura streszczenia może być inna, jeśli wymaga tego rodzaj przedstawianej pracy. Prosimy o wpisanie w formularzu zgłoszeniowym wybranej formy prezentacji:

• prezentacja ustna (multimedialna) do wygłoszenia w czasie sesji

• plakat naukowy do przedstawienia w czasie Sesji Plakatowej

Streszczenie powinno zawierać do 750 słów, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia: 1.

Nadesłane streszczenia zostaną w pierwszej kolejności poddane kwalifikacji redakcyjnej i jeśli będą spełniać wymogi formalne, zostaną przesłane do oceny recenzentom – członkom Komitetu Naukowego Kongresu.

Streszczenia prac zakwalifikowanych do publikacji zostaną wydrukowane w materiałach kongresowych. Decyzja o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu.

Organizatorzy nie ujawniają nazwisk recenzentów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek stylu i mianownictwa oraz koniecznych skrótów tekstu bez zgody autora.

Lista zakwalifikowanych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.grupamedica.pl, w zakładce Kongresu.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej podczas Kongresu.

Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Kongresu, upublicznienie wyników kwalifikacji, streszczeń, nagród i wyróżnień na stronie Kongresu oraz w materiałach Kongresu.

Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu zgłaszania prac i poszczególnych sesji.

Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą autorzy pracy.

 

 

 

 

Wysokość opłat rejestracyjnych/
Termin opłaty
do 03.09.2017 od 04.09 do 02.10.2017 od 03.10.2017 oraz opłata na miejscu
Udział w Kongresie – członkowie PTŻK450 PLN500 PLN600 PLN
Udział w Kongresie500 PLN550 PLN650 PLN
Udział w Kongresie - pielęgniarki, dietetycy – członkowie PTŻK300 PLN300 PLN400 PLN
Udział w Kongresie - pielęgniarki, dietetycy300 PLN350 PLN450 PLN
Udział w Kongresie oraz w kursie – członkowie PTŻK650 PLN700 PLN750 PLN
Udział w Kongresie oraz w kursie750 PLN800 PLN850 PLN
Udział w Kongresie oraz w kursie – pielęgniarki i dietetycy – członkowie PTŻK450 PLN450 PLN500 PLN
Udział w Kongresie oraz w kursie – pielęgniarki i dietetycy500 PLN550 PLN600 PLN
Udział w kolacji towarzyskiej150 PLN150 PLN190 PLN

Opłata rejestracyjna zawiera:

• udział w sesjach naukowych Kongresu
• wstęp na teren wystawy akredytowanych firm
• torba z materiałami kongresowymi
• certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kongresie
• przerwy kawowe podczas trzech dni obrad oraz ciepła przekąska w sobotę dla osób uczestniczących w kursie
• lunch – piątek
• kolacja czwartek

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Deutsche Bank Polska S.A. Oddział Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84
38 1910 1048 2208 1964 5294 0003
(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).
Prosimy o dopisanie w tytule przelewu: Udział (imię i nazwisko uczestnika) – VII Kongres PTŻK.
O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data dokonania zgłoszenia.
Osoby rejestrujące się po 27 września 2017 otrzymają identyfikator uczestnika kongresu (nie personalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 27 września 2017 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów kongresowych.

 

 

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat.

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 7 września 2017 r.

Potrącenia umowne od dnia 08 września 2017 r.:

Termin rezygnacji                                od 08.09 do 27.09.2017           od 28.09.2017

Opłata rejestracyjna                                          potrącenie 50%                           brak refundacji

Rezerwacja i opłata za noclegi
Rezerwacja noclegu w Hotelu Narvil zostanie dokonana przez Grupa Medica po otrzymaniu od Państwa formularza zgłoszeniowego.
Wybrana opcja noclegu zostanie zarezerwowana w miarę dostępności miejsc noclegowych.
Informacja o przyjęciu rezerwacji oraz sposobie płatności trafi do Państwa drogą e-mailową.

  • Pokój 1 os./doba/ze śniadaniem – 350 zł
  • Pokój 2 os./doba/ze śniadaniem – 375 zł

Do dyspozycji gości hotelowych pozostaje: wstęp na basen, saunę, salę fitness oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, kończy o 12:00 następnego dnia. 

Dojazd do Hotelu
Hotel Narvil jest położony w Serocku, 37 km od centrum Warszawy (40 minut jazdy samochodem).
Bliskość połączeń drogowych, kolejowych oraz lotniczych pozwala na bezproblemowe dotarcie do Hotelu.
Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie znajduje się 48 km (60 minut jazdy samochodem),
a lotnisko w Modlinie – 33 km (40 minut jazdy samochodem) od Hotelu.
Najbliższa stacja PKP znajduje się w Legionowie – 16 km (20 minut jazdy samochodem).

2018-07-13T09:54:19+00:00
xbxxleatherdyke.porn kinky-fetishes.porn ascat.porn