ZAREJESTRUJ SIĘ

Hotel Ambasador Premium****

90-315 Łódź
ul. Kilińskiego 145

08:30-09:00 Rejestracja uczestników oraz zwiedzanie stoisk firm farmaceutycznych
09:00 Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska – Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman– Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTP
09:05-10:15 SESJA I
Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
09:05-09:25 Małopłytkowość – diagnostyka i leczenie w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry
Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
09:25-09:45 Mikrobiota a probiotyki – co nowego?
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska
09:45-10:05 Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci- aktualne zasady diagnostyki i leczenia
Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
10:05-10:15 Dyskusja
10:15-11:45 SESJA II
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
10:15-10:35 Alergia pokarmowa u niemowląt i dzieci – wiedza a praktyka
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
10:35-10:55 Nowa era w rozumieniu mikrobioty
Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska/Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
10:55-11:05 Prezentacja produktowa Bebilon
PREZENTACJA FIRMOWA
11:05-11:25 Leczenie alergii pokarmowej na białka mleka krowiego – zasady postępowania
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
11:25-11:35 Dlaczego NEOCATE to wyjątkowe rozwiązanie dla pacjentów z ABMK?
PREZENTACJA FIRMOWA
11:35-11:45 Dyskusja
11:45–12:05 Przerwa kawowa
12:05-12:55   SESJA III
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
12:05-12:25 Makrolidy. Nie zawsze. Nie wszystkie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
12:25-12:45 Ostra biegunka infekcyjna u dzieci. Aktualne wytyczne postępowania
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
12:45-12:55 Dyskusja
12:55-14:05 SESJA IV
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
12:55-13:15 Postępowanie w stanach zapaleń dróg oddechowych u dzieci
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
13:15-13:35 Zapalenie stawów – droga od pediatry do reumatologa
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
13:35-13:55 Szczepienia ochronne – najczęściej zadawane pytania
Dr n. med. Ewa Duszczyk/Dr n. med. Anna Nitka
13:55-14:05 Dyskusja
14:05–14:25 Przerwa kawowa z przekąskami
14:25-15:55 SESJA V
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
14:25-14:45 Aktualne możliwości terapeutyczne chorób infekcyjnych dróg oddechowych u dzieci z zastosowaniem preparatów pochodzenia roślinnego
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
14:45-15:05 Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w gabinecie pediatry
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk z zespołem
15:05-15:25 Wybrane zespoły przebiegające z niskorosłością
Prof. dr hab. n. med. Maciej Hilczer
15:25-15:45 Cała prawda o lekach przeciwkaszlowych
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
15:45-15:55 Dyskusja
15:55 Zakończenie konferencji / wręczenie certyfikatów
2019-04-15T06:29:18+00:00