Obowiązek informacyjny 2018-09-17T07:54:04+00:00

1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach organizacji i/lub obsługi wydarzeń, zajmujący się również szczegółami technicznymi tych wydarzeń jest Grupa Medica Spółka Cywilna, Justyna Talacha, Tomasz Staszewski (Grupa Medica SC), ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź.
Dane kontaktowe:

 • Telefon: 426300188
 • Adres e-mail: rodo@grupamedica.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy udziału w Wydarzeniu oraz prawidłowej realizacji usług z niej wynikających, świadczonych Grupa Medica S.C., polegających m.in. na:

 • Rejestracji na Wydarzenia organizowane przez ADO, w tym obsłudze płatności, umożliwiających uczestnictwo w Wydarzeniach
 • Prawidłowej obsłudze Wydarzeń, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Wydarzeń w formie wiadomości e-mail i/lub telefonicznej/SMS.
 • Wystawienia i dostarczenia certyfikatu uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez ADO wraz z potwierdzeniem ilości przysługujących „punktów edukacyjnych” dla osób uprawnionych i Wydarzeń akredytowanych przez OIL/NIL
 • Wstępnej rezerwacji-zapewnienia miejsc noclegowych w miejscu odbywania sie wydarzenia, w tym przekazywanie ich tym podmiotom, które wymagają takich danych w celu akceptacji rezerwacji grupowych, zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania Wydarzenia, itp.
 • Powiadomieniu o Wydarzeniach organizowanych przez ADO i promocjach z nimi związanych w formie wiadomości e-mail i/lub telefonicznej/SMS/MMS i/lub innychformach komunikacji elektronicznej i tradycyjnej, a także innych celach każdorazowo wyraźnie wskazanych i wymagających dobrowolnych Państwa zgód.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Prawidłowa realizacja umowy i usług oferowanych przez ADO (również za pomocą serwisów zewnętrzych)
 • Dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku, celów innych niż wymienione powyżej

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich Państwo nie podacie, nie będzie możliwa Państwa rejestracja, uczestnictwo w Wydarzeniach organizowanych i/lubobsługiwanych i/lub korzystanie z usług oferowanych przez ADO. W niektórych także przprzypadkach podanie danych osobowych może być konsekwencją wymogów narzuconych przepisami prawa. Zgody nieodzowne dla poszczególnych celów przetwarznia Państwa danych osobowych są wyraźnie oznaczone w formularzach rejestracyjnych oraz innych dystrybuowanych przez ADO w związku z Wydarzeniami.

5. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach Grupa Medica S.C. (z możliwością ich archiwizacji w postaci zaszyfrowanych kopii na serwarach partnerów Grupa Medica SC) ich przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisy księgowo-podatkowe tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz

 • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu wyrażenia
  sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła
 • Do momentu ich usunięcia przez ADO z serwisu Grupa Medica S.C.

7. Odbiorcami danych, którym dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać, będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną (np.: organy ścigania, podatkowe, sądy, itp.). Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie ADO (jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw), są nimi np.: podmioty świadczące usługi hostingowe, prowadzące archiwizację bazy daych osobowych, , podmioty prowadzące inne usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, itp., oraz inne podmioty biorące udział w realizacji przez Grupa Medica SC usług dla Państwa (np. operatorzy płatności elektronicznych, hotele, firmy świadczące usługi transportowe i biura podróży, firmy świadczące usługi multimedialne, itp.).

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia (jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody to macie Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: rodo@grupamedica.pl) lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W niektórych przypadkach prawa powyższe mogą być ograniczone, jeśli Grupa Medica SC jest zobowiązana prawem do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub ograniczenia te wynikają z braku możliwości technicznych. Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.