ZAREJESTRUJ SIĘ

Rezerwacja i opłata noclegu pozostaje w gestii uczestników.

Hotel Prezydencki ****

Ul. Podwisłocze 48
35-309 Rzeszów
Mobile: +48 506 669 164

Pokoje w skrzydle 3***

 • Apartament-330 zł netto/doba
 • Pokój dwuosobowy ekonomiczny-220 zł netto/doba
 • Pokój Studio-231,48 zł netto/doba
  Przy rezerwacji prosimy o powoływać się na hasło: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA
  Rezerwacji można dokonywać pod nr tel. +48 506 669 164
 • do powyższych cen należy doliczyć VAT

MIEJSCE INAUGURACJI
24 maja 2018
Hotel Prezydencki
ul. Podwisłocze 48, Rzeszów

MIEJSCE OBRAD
25-26 maja 2018
Uniwersytet Rzeszowski, Budynek A0
ul. Pigonia 1, Rzeszów

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Podkarpackim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Pediatrycznej  oraz na Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, które odbędą się w dniach 24-26 maja 2018 r. w Rzeszowie.

Tematy omawiane na Konferencji będą koncentrować się wokół najnowszych zagadnień związanych z: gastrologią i żywieniem dzieci, diabetologią, endokrynologią, szczepieniami, chorobami zakaźnymi, immunologią i alergologią, chorobami układu ruchu dzieci, zaburzeniami neurorozwojowymi w klinicznym ujęciu ESSENCE* oraz problemami zdrowia publicznego w odniesieniu do populacji dzieci i młodzieży.

Komitet Naukowy Konferencji zadba o to, aby zaprosić najlepszych wykładowców z kraju i zagranicy oraz aby zostały przedstawione nowe tematy z punktu widzenia różnych specjalistów, zwłaszcza takie, które dotyczą codziennej praktyki klinicznej. Konferencja będzie okazją nie tylko do zdobycia nowej wiedzy, lecz także do spotkań towarzyskich, zawarcia nowych znajomości i nawiązania współpracy. W trakcie Konferencji odbędą się sesje satelitarne z zakresu zdrowia publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji będą dostępne na stronach internetowych: www.pediatria.rzeszow.pl www.zdrowiepubliczne-rzeszow.pl oraz na stronie Wydziału Medycznego UR:  www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny

oraz

Biura Organizacyjnego Konferencji:

www.grupamedica.pl

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

* Gillberg Neuropsychiatry Centre Sahlgrenska Academy, www.gnc.gu.se/english

Pobierz Program
Download Program

logo-ur-no-compr  

Dziekanat Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Mjr. W. Kopisto 2A
35-939 Rzeszów
tel. +48 17 872 11 53
e-mail: wmed@ur.edu.pl       

                                      

 pop  

 ptp              

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Rzeszowski

cd

sr

SIEDZIBA KOMITETU NAUKOWEGO
Mjr. W. Kopisto 2A
35-939 Rzeszów
tel. +48 17 872 11 53
e-mail: wmed@ur.edu.pl

BIURO ORGANIZACYJNE:
Grupa Medica S.C
ul. Pomorska40
91-408 Łódź
Tel. +48 426300188
e-mail: konferencje@grupamedica.pl

Call for abstracts for International Paediatrics Conference 2018 

 • The abstract submission deadline is 10/04/2018. Abstract should be sent to: ipconference2018@gmail.com
 • Abstracts must be submitted in English with a maximum word count of 250 words (including headings). Authors from non-English speaking countries are requested to have their text thoroughly checked. Figures, graphics, tables and footnotes are not accepted.
 • The abstract template is available below.
 • There is no submission fee for abstract.
 • Authors of accepted abstracts are expected to attend the Conference and will be notified about abstract acceptance.
  • Abstracts will be selected for poster sessions.
  • All approved abstracts will be published in European Journal of Clinical and Experimental Medicine, if the submitter attends the Conference.
 • Abstract submitters will be informed about the result of the evaluation of their abstract in late April 2018.
 • If you have problems or questions regarding abstract submission please contact: ipconference2018@gmail.com 

Abstract template

Please note that only abstracts using the following template will be considered 

ABSTRACT TITLE

Times New Roman 12 font bold, left aligned

 

AUTHOR NAMES

Times New Roman 11 font. First and last name. Presenting author to be in bold, affiliations numbered in superscript

 

POSTAL AND E-MAIL ADDRESSES FOR CONTACT

Times New Roman 11 font, left aligned

 

ABSTRACT TEXT

Times New Roman 11 font, left aligned, maximum 250 words

KEYWORDS

The abstract is followed by a maximum of five keywords, listed alphabetically

 

EXAMPLE 

Childhood Obesity

Jan Kowalski1, Anna Nowak2

1 Institute of Physiotherapy, Medical Faculty, University of Rzeszów, Poland

2 Institute of Nursing and Health Sciences, Medical Faculty, University of Rzeszów, Poland

Jan Kowalski

 1. Warszawska 26A

35-205 Rzeszów, Poland

e-mail ….

Aim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Methods. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi.  Results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi.  Conclusions. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi.  Keywords. Amet, consectetur, elit, ipsum, tempor.

Zgłoszenia streszczeń na Międzynarodową Konferencję Pediatryczną 2018

 • Streszczenia należy przesłać do 10/04/2018 na adres: ipconference2018@gmail.com
 • Streszczenia należy przesłać w języku angielskim, maksymalna liczba wyrazów to 250 wyrazów (w tym nagłówki). Autorzy z krajów nieanglojęzycznych proszeni są o dokładne sprawdzenie tekstu. Ryciny, grafika, tabele i przypisy w streszczeniu nie są akceptowane.
 • Szablon streszczeń jest dostępny poniżej.
 • Nie pobieramy opłaty za przesłanie streszczenia.
 • Autorzy zaakceptowanych streszczeń powinni wziąć udział w konferencji i zostaną powiadomieni o akceptacji streszczenia.
  • Zaakceptowane prace będą przedstawiane podczas sesji plakatowych.
  • Wszystkie zatwierdzone streszczenia zostaną opublikowane w European Journal of Clinical and Experimental Medicine, jeśli osoba zgłaszająca będzie uczestniczyć w konferencji.
 • Osoby przesyłające streszczenie zostaną poinformowane o wyniku oceny ich streszczenia pod koniec kwietnia 2018 roku.
 • Pytania dotyczące zgłaszania streszczeń należy przesyłać na adres: ipconference2018@gmail.com

 

Szablon streszczenia

Proszę pamiętać, że będą brane pod uwagę wyłącznie streszczenia przygotowane zgodne z poniższym szablonem 


TYTUŁ STRESZCZENIA

Times New Roman 12 pogrubiona czcionka, wyrównanie do lewej strony

 

AUTHOR NAMES

Times New Roman 11. Imię i nazwisko. Autor prezentujący pracę pogrubioną czcionką, afiliacje ponumerowane w indeksie górnym

 

POSTAL AND E-MAIL ADDRESSES FOR CONTACT

Times New Roman 11, wyrównanie do lewej strony

 

ABSTRACT TEXT

Times New Roman 11, wyrównanie do lewej strony, maksymalnie 250 wyrazów

SŁOWA KLUCZOWE

Po streszczeniu należy podać maksymalnie pięć słów kluczowych, uporządkowanych alfabetycznie

 

PRZYKŁAD

Childhood Obesity

Jan Kowalski1, Anna Nowak2

1 Institute of Physiotherapy, Medical Faculty, University of Rzeszów, Poland

2 Institute of Nursing and Health Sciences, Medical Faculty, University of Rzeszów, Poland

Jan Kowalski

 1. Warszawska 26A

35-205 Rzeszów, Poland

e-mail ….

Aim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Methods. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi.  Results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi.  Conclusions. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi.  Keywords. Amet, consectetur, elit, ipsum, tempor.

INFORMACJA DLA REZYDENTÓW ZE SPECJALNOŚCI „PEDIATRIA”:

Prosimy o rejestrację  elektroniczną w systemie lub mailem na adres konferencje@grupamedica.pl
(oprócz danych standardowych istnieje konieczność podania numeru prawa wykonywania zawodu).
Opłaty za uczestnictwo będą przyjmowane w rejestracji na miejscu odbywania się Konferencji.

Wysokość opłat rejestracyjnych/
Termin opłaty
do 10.04.2018od 11.04.2018 do 31.04.2018od 01.05.2018 oraz opłata na miejscu
Udział w konferencji350 PLN400 PLN 500 PLN
Udział w piątkowej kolacji uroczystej*100 PLN100 PLN120 PLN
Udział w piątkowej kolacji osoby towarzyszącej**150 PLN150 PLN200 PLN
Udział w sesjach Zdrowia Publicznego (w piątek 25.05.2018)
dla osób będących w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego
150 PLN150 PLN150PLN
Udział w Panelu Psychiatrycznym (w sobotę 26.05.2018 sesja Psychiatryczna + sesja Solis Radius)100 PLN
Udział w sesji Solis Radius (w sobotę 26.05.2018 w godzinach 14.30-17.00)0 PLN

*kolacja uroczysta piątek 25.05.2018, godz. 19.30 (dodatkowo płatna) – 100 zł /osobę -kolacja finansowana jest z wpłat uczestników  oraz ze środków własnych PTMSiZP – „kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.

** kolacja uroczysta osoby towarzyszącej  piątek 25.05.2018, godz. 19.30 (dodatkowo płatna)- 150 zł /osoba- kolacja finansowana z wpłat własnych osób towarzyszących – „kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.

Opłata za udział w konferencji obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych konferencji
 • wstęp na teren wystawy akredytowanych firm **
 • materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo
 • udział w czwartkowej przerwie kawowej oraz koktajlu z lampką wina
 • udział w piątkowych przerwach kawowych oraz lunchu
 • udział w sobotnich przerwach kawowych oraz lunchu

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:
PKOBP Oddział 1 w Rzeszowie, ul. 3 Maja 23, Rzeszów Nr Konta 85 1020 4391 0000 6302 0176 1154
(Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – Międzynarodowa Konferencja Pediatryczna, Polska Rzeszów 24-26 maja 2018”.

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty, a nie data dokonania zgłoszenia.
Osoby rejestrujące się po 14 maja 2018 otrzymają nie personalizowany identyfikator uczestnika konferencji oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Certyfikat uczestnictwa wraz z 14 punktami edukacyjnymi  przysługuje wyłącznie osobom uczestniczącym w całej konferencji.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 15 maja 2018 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY wszystkich materiałów konferencyjnych.

faktura elektroniczna na podany adres email: 0 zł

**na terenie wystawy sponsorów reklama produktów leczniczych przez nich prowadzona będzie skierowana i ograniczona wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi -podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327)- posiadających odpowiednie identyfikatory. Osoby nie spełniające w/w przepisów i uczestniczące w promocji produktów leczniczych na terenie wystawy sponsorów, będa to czyniły wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 • kolacja uroczysta w dn. 25.05.2018 rozpocznie się o godz. 19.30
 • kolacja uroczysta w formie bankietu zasiadanego z oprawą muzyczną DJ-a
 • wejście na kolację uroczystą wyłącznie za okazaniem wykupionych zaproszeń
 • ilość miejsc ograniczona
 • kolacja uroczysta nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Rezerwacja i opłata noclegu pozostaje w gestii uczestników.

Grein Hotel Rzeszów ***
Al. T. Rejtana 1
35-326 Rzeszów

Tel: + 48 17 850 38 88
Tel: +48 667 992 277
Fax: +48 17 85 03 880 www.greinhotel.pl info@greinhotel.pl

Grein Hotel, to nowoczesny, trzygwiazdkowy obiekt wraz z restauracją i kompleksem konferencyjnym. Lokalizacja obiektu (ok. 900 metrów od Dworca Głównego PKP, ok. 1 km od centrum miasta oraz 15 km od Międzynarodowego Lotniska Rzeszów- Jasionka).

Przy rezerwacji prosimy o powoływać się na hasło: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA

pokój jednoosobowy standard 147 zł/ doba
pokój jednoosobowy delux 177 zł/doba
pokój dwuosobowy standard 217 zł/ doba
pokój dwuosobowy delux 237 zł/doba

Powyższa cena zawiera:

 • Podatek VAT
 • Śniadanie w formie bufetu w godzinach: 6:30-10:00
 • Bezpłatny dostęp do Wi-Fi (25Mbit/s)
 • Bezpłatny parking dostępny dla wszystkich gości hotelowych
 • Doba hotelowa od 14:00w dniu przyjazdu do 12:00 dnia następnego
 • Rabat na kursy taksówką na trasie Grein Hotel – Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

Hotel Fryderyk
ul. Szopena 33
35-055 Rzeszów

RECEPCJA:

+48 17 857 10 32
+48 510 09 97 28

recepcja@hotelfryderyk.rzeszow.pl

Hotel Fryderyk mieści się w niemalże w samym centrum miasta, do pełnego urokliwych kawiarni, modnych klubów oraz gwarnych pubów rzeszowskiego rynku jest zaledwie 5 minut spacerem.
Dzięki bliskości węzłów komunikacyjnych można wygodnie i bez pośpiechu dotrzeć w dowolny punkt miasta, jak i z łatwością zaplanować wycieczkę w dalsze rejony Podkarpacia.
Przy rezerwacji prosimy o powoływać się na hasło: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA

pokój jednoosobowy 145 zł / doba
pokój dwuosobowy  195 zł / doba
pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania 165 zł / doba

Powyższa cena zawiera:

 • Podatek VAT
 • Śniadanie
 • Bezpłatny dostęp do Wi-Fi
 • Bezpłatny parking

Hilton Garden Inn Rzeszów ****
Al. Mjr Wacława Kopisto 1
35-315 Rzeszów

Tel: +48 17 7700 008
Fax: +48 17 7700 001

https://www.facebook.com/HiltonGardenInnRzeszow
reservation@hgi.rzeszow.pl

Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów usytuowany jest zaledwie kilka minut spacerem od Starego Miasta w Rzeszowie, 15 km od lotniska Rzeszów-Jasionka, 2,5 km od dworca kolejowego i autobusowego w Rzeszowie. Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów jest częścią centrum handlowego Millenium Hall.

Przy rezerwacji prosimy o powoływać się na hasło: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDIATRYCZNA

Podane ceny obowiązują do 10 maja 2018 r.

pokój jednoosobowy 302,40 zł / doba
pokój dwuosobowy 345,60 zł/ doba

Powyższa cena zawiera:

 • Podatek VAT
 • Śniadanie
 • Bezpłatny parking

logo_medipage