xbxx
ZAREJESTRUJ SIĘ

Hotel Novotel Airport
ul. 1 Sierpnia 1
02-134 Warszawa

 

Dr hab. m. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw.
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

 

Pobierz Zaproszenie
Pobierz Program
Wysokość opłat rejestracyjnych/

Termin opłaty

do 22.04.2018 r. od 23.04 do 16.05.2018 r. Od 17.05 do dnia Sympozjum
Udział w Sympozjum 350 PLN 400 PLN 450 PLN

Proponowane opłaty obejmują następujący zakres udziału:

 •     udział w obradach Sympozjum
 •     wstęp na teren wystawy sponsorskiej*
 •     materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo
 •     udział w piątkowych przerwach kawowych oraz lunchu
 •     udział w piątkowej kolacji z lampką wina
 •     udział w sobotnich przerwach kawowych z zimnymi i ciepłymi przekąskami

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Deutsche Bank Polska S.A. Oddział Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84 Nr konta 38 1910 1048 2208 1964 5294 0003

(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – sympozjum radiologii”.

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data dokonania zgłoszenia.

Osoby rejestrujące się po 07 maja 2018 otrzymają nie personalizowany identyfikator uczestnika konferencji oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 11 maja 2018 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów konferencyjnych.

Opłaty za wysyłkę Faktury VAT:

 • faktura elektroniczna na podany adres email: 0 zł
 • list zwykły polecony: 5 zł

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracyjnym.

 *na terenie wystawy sponsorów reklama produktów leczniczych przez nich prowadzona będzie skierowana i ograniczona wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi -podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327)- posiadających odpowiednie identyfikatory. Osoby nie spełniające w/w przepisów i uczestniczące w promocji produktów leczniczych na terenie wystawy sponsorów, będa to czyniły wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 13 kwietnia 2018 r.

Potrącenia umowne od dnia 14 kwietnia 2018 r.:

Termin rezygnacji od 14.04 do 04.05.2018 od 05.05.2018
Opłata rejestracyjna potrącenie 50% brak refundacji

REGULAMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ NA

IV SYMPOZJUM RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ

Uczestnicy IV Sympozjum Radiologii Pediatrycznej, będą mieli możliwość zaprezentowania doświadczeń własnych w formie ustnej.

Zachęcamy do przesyłania streszczeń do dnia 15.04.2018 r. 

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji przez Zespół Recenzentów, zostaną wydrukowane w materiałach naukowych Sympozjum.

Prezentacje uczestników zaplanowano na pierwszy i drugi dzień Sympozjum.

 

Streszczenia (maks. 300 słów) powinny zostać przygotowane według poniższych wymagań:

 1. Nazwisko, pierwsze imię, inicjały pozostałych imion każdego autora wraz z afiliacjami.
 1. Tytuł prezentacji.
 2. Wstęp i cel pracy
 3. Materiał i metody
 4. Wyniki
 5. Wnioski
 6. Imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym.

Czas prezentacji –  maks. 7 min.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania streszczeń upływa 15.04.2018r.

Zgłoszenia sytuacji/przypadku prosimy o przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: www.grupamedica.pl 

Autor zgłaszający pracę, otrzyma informację o kwalifikacji lub odrzuceniu i o szczegółowych warunkach prezentacji podczas Sympozjum.

Zgłoszenie streszczenia jest jednoznaczne ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Sympozjum oraz w materiałach Sympozjum.

Zgłoszenie streszczenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu  zgłaszania prac.

opm

logo-ifm

medtube-logo-hd

logo_medipage

logo_medinwestycje

Sekcja Radiologii Pediatrycznej PLTR

 

Rezerwacja oraz opłata za nocleg pozostaje w gestii uczestników

 Hotel Novotel Airport
ul. 1 Sierpnia 1
02-134 Warszawa

17/18.05.2018r.- pokój jednoosobowy 398,52 zł/ brutto
17/18.05.2018r.- pokój dwuosobowy 430,92 zł/ brutto

18/19.05.2018r.- pokój jednoosobowy 214,92 zł/ brutto
18/19.05.2018r.- pokój dwuosobowy 247,32 zł/ brutto

Cena za pokój obejmuje śniadanie.
Rezerwacji można dokonywać poprzez adres e-mail: h0527-re@accor.com  Hasło: Radiologia Pediatryczna
Powyższe ceny pokoi obwiązują do dnia: 28.04.2018r.

infarma_badge_359

2018-05-19T17:32:28+00:00
xbxxleatherdyke.porn kinky-fetishes.porn ascat.porn