xbxx
ZAREJESTRUJ SIĘ

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE
ul. Żwirki i Wigury 63 A
02-091 Warszawa

Dr n. med. Michał Brzewski
Zakład Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Program wkrótce.

Tematyka jaka będzie poruszana podczas obu dni konferencji:

24.04.2020 (piątek) – Nieswoiste Zapalenia Jelit u dzieci  – wybrane praktyczne aspekty diagnostyki i postępowania z pacjentem z NZJ.

25.04.2020 (sobota) – Różne oblicza infekcji o etiologii S. aureus – problem interdyscyplinarny – posocznica, cellulitis, zapalenie węzłów chłonnych, powikłania.

Termin opłatydo 31.03.2020od 01.04.2020
Udział w konferencji200 PLN250 PLN

Proponowane opłaty obejmują następujący zakres udziału:

  •     udział w obradach podczas Konferencji
  •     wstęp na teren wystawy sponsorskiej*
  •     materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo
  •     udział w piątkowych przerwach kawowych oraz lunchu
  •     udział w sobotnich przerwach kawowych z przekąskami

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Santander Bank Polska S.A.

Jana Pawła II 17

00-854 Warszawa

Numer konta: 38 1910 1048 2208 1964 5294 0003

(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika)– „IV Konferencja Rad.-Klin”

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data dokonania zgłoszenia.

Osoby rejestrujące się po 13 kwietnia 2020 otrzymają niepersonalizowany identyfikator uczestnika konferencji oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 13 kwietnia 2020 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów konferencyjnych.

Opłaty za wysyłkę Faktury VAT:

  • faktura elektroniczna na podany adres email: 0 zł
  • list zwykły polecony: 6 zł

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracyjnym.

 *na terenie wystawy sponsorów reklama produktów leczniczych przez nich prowadzona będzie skierowana i ograniczona wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi -podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327)- posiadających odpowiednie identyfikatory. Osoby nie spełniające w/w przepisów i uczestniczące w promocji produktów leczniczych na terenie wystawy sponsorów, będą to czyniły wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bez kosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 20 marca 2020 r.

Potrącenia umowne od dnia 21 marca 2020 r.:

Termin rezygnacji od 21.03 do 03.04.2020 od 04.04.2020
Opłata rejestracyjna potrącenie 50% brak refundacji
2019-12-16T11:55:18+00:00
xbxxleatherdyke.porn kinky-fetishes.porn ascat.porn