Aktualności 2018-08-01T08:33:17+00:00

25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO. Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RODO wchodzących w życie 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Bez wykorzystania Państwa danych osobowych, jako Klienta rejestrującego się i biorącego udział w wydarzeniach przez nas wspieranych oraz współorganizowanych, zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem danych osobowych Klienta firmy Grupa Medica SC:
Grupa Medica Spółka Cywilna Justyna Talacha, Tomasz Staszewski

Z Administratorem można się kontaktować: adres e-mail: rodo@grupamedica.p adres pocztowy: Pełnomocnik d/s danych osobowych Grupa Medica S.C. ul. Pomorska 4091-408 Łódź
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wybrani pracownicy firmy Grupa Medica SC, oraz podmioty współpracujące lub współuczestniczące z Grupa Medica SC w wykonywaniu umowy w szczególności w zakresie księgowości, rachunkowości, usług IT, współorganizatorzy wydarzeń o podobnych charakterze do tych organizowanych przez Grupa Medica SC, a także usług powiązanych z usługą świadczoną dla Państwa.

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Klienta podczas procesu rejestracji udziału w wydarzeniu przez nas współorganizowanym, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej firmie. Jak również drogą mailową, lub telefonicznie w przypadku rejestracji mających taką formie.

Jakie Klient ma uprawnienia wobec Grupa Medica SC w zakresie przetwarzanych danych?

Naszym celem jest spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Klienta, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego GIODO, a od 25 maja 2018 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem RODO. Poszczególne procedury określone są odrębnymi dokumentami i procedurami.

Więcej informacji szczegółowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo w zakładce „polityka prywatności” na stronie www.grupamedica.pl
W
przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: rodo@grupamedica.pl