xbxx
ZAREJESTRUJ SIĘ

Novotel Airport****
ul.1 sierpnia
02-134 Warszawa

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO SYMPOZJUM:

dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw.

KOMITET NAUKOWY SYMPOZJUM:

prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

dr n. med. Michał Brzewski

prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska

dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

prof. dr hab. n. med. Anna Walecka

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Paweł Wieczorek

dr hab. n. med. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw.

WYKŁADOWCY SYMPOZJUM:

dr n. med. Marek Boba

prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

dr n. med. Mirosława Dubaniewicz-Wybieralska

prof. dr hab. n. med. Urszula Grzesiakowska

dr n. med. Katarzyna Lipka

dr n. med. Krzysztof Madej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski

dr n. med. Joanna Słonina

prof. dr hab. n. med. Anna Walecka

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Paweł Wieczorek

dr hab. n. med. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw.

Pobierz Program

Potrącenia umowne od dnia 29 kwietnia 2017 r.:

Termin rezygnacjiod 29.04.2017 do 12.05.2017od 13.05.2017
opłata rejestracyjnapotrącenia 50%brak refundacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c. ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 28 kwietnia 2017 r.

Rezerwacja oraz opłata za nocleg pozostaje w gestii uczestników

Hotel Novotel Warszawa Airport

ul. 1 Sierpnia
02-134 Warszawa

Cena za pokój obejmuje śniadanie. Rezerwacji można dokonywać poprzez adres e-mail: h0527-re@accor.com

Powyższe ceny pokoi w dobie 25/26.05.2017r. obwiązują do dnia: 01.05.2017r. (wg dostępności),

zaś ceny pokoi w dobie 26/27.05.2017r. obowiązują do dnia: 20.05.2017r. (wg dostępności).

DATA USŁUGA Cena jedn. Brutto PLN
25.05.2017 Pokój jednoosobowy STANDARD                  387,72 zł
25.05.2017 Pokój dwuosobowy STANDARD                 420,12 zł
26.05.2017 Pokój jednoosobowy STANDARD                 182,52 zł
26.05.2017 Pokój dwuosobowy STANDARD                214,92 zł
Termin opłatydo 06.04.2017od 07.04 - 12.05.2017od 13.05 do dnia konferencji
Udział w Sympozjum350 zł400 zł 450 zł

Proponowane opłaty obejmują następujący zakres udziału:

 • udział w obradach konferencji
 • wstęp na teren wystawy sponsorskiej
 • materiały konferencyjne ( torby typu eco, książka konferencyjna z programem oraz streszczeniami wykładów, identyfikator, smycz, materiały piśmiennicze- notes, długopis, certyfikat uczestnictwa)
 • udział w piątkowych przerwach kawowych
 • udział w piątkowym lunchu
 • udział w piątkowej kolacji
 • udział w sobotnich przerwach kawowych z zimnymi i ciepłymi przekąskami

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:

Deutsche Bank Polska S.A. Oddział Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84
Nr konta 38 1910 1048 2208 1964 5294 0003
(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – radiologia”. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data dokonania zgłoszenia.

Osoby rejestrujące się po 15 maja 2017 otrzymają identyfikator uczestnika konferencji (nie personalizowany) oraz certyfikat wystawiony na miejscu. Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 19 maja 2017 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY materiałów konferencyjnych.

Opłaty za wysyłkę Faktury VAT:

 • faktura elektroniczna na podany adres email: 0 zł
 • list zwykły polecony: 5 zł

Prosimy o wybranie jednej z powyższych opcji w systemie rejestracyjnym.

REGULAMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ NA

 III SYMPOZJUM RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ

Uczestnicy III Sympozjum Radiologii Pediatrycznej, będą mieli możliwość zaprezentowania doświadczeń własnych w formie ustnej.

Zachęcamy do przesyłania streszczeń do dnia 09.04.2017r. 

Streszczenia, zakwalifikowane do prezentacji przez Zespół Recenzentów, zostaną wydrukowane w materiałach naukowych Sympozjum.

Prezentacje uczestników zaplanowano na pierwszy i drugi dzień Sympozjum.

 

Streszczenia (maks. 300 słów) powinny zostać przygotowane według poniższych wymagań:

 1. Nazwisko, pierwsze imię, inicjały pozostałych imion każdego autora wraz z afiliacjami.
 1. Tytuł prezentacji.
 2. Wstęp i cel pracy
 3. Materiał i metody
 4. Wyniki
 5. Wnioski
 6. Imię i nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail autora wskazanego do korespondencji z Komitetem Organizacyjnym.

Czas prezentacji –  maks. 7 min.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania streszczeń upływa 09.04.2017r.

Zgłoszenia sytuacji/przypadku prosimy o przesyłanie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę: www.grupamedica.pl 

Autor zgłaszający pracę, otrzyma informację o kwalifikacji lub odrzuceniu i o szczegółowych warunkach prezentacji podczas Sympozjum.

Zgłoszenie streszczenia jest jednoznaczne ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Sympozjum oraz w materiałach Sympozjum.

Zgłoszenie streszczenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu  zgłaszania prac.

opmlogo-standardy-medyczne

medtube-logo-hd

logo-ifm

2017-05-27T20:46:27+00:00
xbxxleatherdyke.porn kinky-fetishes.porn ascat.porn